Paragraf Çözme Taktikleri ve Teknikleri

Paragraf Çözme Taktikleri ve Teknikleri Nedir?

Paragraf Çözme Taktikleri ve Teknikleri

Paragraf Çözme Taktikleri ve Paragraf Çözme Teknikleri Nelerdir? Paragraf soruları nasıl çözülür? Sizlere bu konuda bazı tavsiyeler vereceğiz.

Paragraf Çözme Yöntemleri

Bol Soru Çözün!

Düzenli olarak mutlaka günlük en az 10 paragraf soru çözün. Paragraf sorularını çözdükçe hızlanacak ve anlama hızınız ciddi oranda artıracaktır.

Paragraf sorularında öncelikle soru kökünü dikkatli okuyunuz, sonrasında paragrafa geçiniz.

Verilen paragrafta tırnak içi cümleler varsa çok önemlidir. Çünkü tırnak içi ifadeler anafikri desteklediği için sizi ana fikre doğru yölendirir.

Soru kökünün olumsuz olduğu durumlarda (yardımcı düşüncenin sorulduğu) (çıkarılamaz, bahsedilmemiştir, değinilmemiştir, söylenemez gibi...) kesinlikle doğru cevap için şıklardan gidilmelidir.

Paragrafta sıralama sorularında öncelikli olarak ilk iş giriş cümlesini tespit etmektir. Sonra cümlelerin başı ve sonu incelenip devam edilir.

Paragrafın ana düşüncesini bulurken, Paragrafın ilk giriş ve son giriş cümlesi genellikle bizlere paragrafın ana fikrini verir.

Bir metin iki paragrafa bölünmek istenirse ilk cümleden sonraki giriş cümlesini bulmamız gerekir.

Boşluk doldurma soruları

Seçenekleri tek tek deneyiniz. Çoğu zaman paragrafı okumaya gerek kalmadan sadece cümleye bakarak sonuca ulaşabilirsiniz.

Yakınma sorularında metnin bir yada iki cümlesini okuyarak doğru cevaba ulaşabilirsiniz.

Anlatım Biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları ile alakalı sorularda; öykülemede - hareket (olay hikaye gibi anlatılır.), betimlemede - sıfatlar, tartışmada soru - cevap, açıklamada (bize bilgi verir) nesnellik vardır, tasvir (bir şeyleri zihnimizde canlandırır). Düşünce paragraflarında anlatım tekniği bulunurken nesnel ve öznel ifadelere çok dikkat etmeliyiz.

Paragraf Soruları Çözerken Pratik Bilgiler

Paragrafta atasözü, deyim, anı veya öykü gibi bir bölüm varsa anlam orada saklıdır.

Eğer paragraf sorusu olarak şiir karşımıza çıkarsa paragrafta uyguladığımız yöntemi uygulayarak anahtar kelimeleri bulmalı, ana duygu için şiirin sonuna yönelmeliyiz.

Verilen paragraf düşüncesinin akışını bozan cümleyi soruyorsa ilk cümle kesinlikle olamaz. Bundan sonraki cümleleri her okuduğumuzda cümleyi bir kelimeyle yorumlamalıyız.

Verilen paragrafta değerlendirme diye bir soru yöneltiyorsa yorum cümlesi aramalıyız. (Yani kişisellik, öznellik, göreceli olma)

Paragrafta cümleler verilmiş anlamlı bir paragraf yapmamız isteniyorsa ilk cümlede kesinlikle bağlayıcı öğeler bulunmaz. -de katma edatı yer almaz. Birinci cümle en kapsamlı olandır. Örnek; açıklama, atasözü, deyim aradaki cümlelerde en kapsamlı genel ifadeli olan ve içinde bağlayıcı öğe bulunan cümle en son cümledir. Bu sıralamayı yaparken paragrafın anlam ve biçim olarakta birbirini takip etmesine dikkat etmeliyiz.

Paragraf Netlerimi Nasıl Arttırabilirim?

Son olarak paragraf sorularını çözerken mutlaka dikkatimizi soruya vermemiz gerektiğini unutmayalım.


Yorum Yaz