Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test

Piaget, bebeklerin doğuştan dünyayı anlamlandırmalarını sağlayacak bazı şemalara sahip olarak dünyaya geldiklerini ileri sürmektedir. Ona göre eğer bebekler bu şemalardan yoksun olsalardı, bu karmaşık dünyayı kavrayabilmeleri mümkün olmazdı. Ancak bu şemaların bebeğin içinde yaşadığı koşullara bağlı olarak geliştiği ve çoğaldığı da yadsınamaz.

Bu açıklama aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisini desteklemektedir?

Soru

Piaget, bebeklerin doğuştan dünyayı anlamlandırmalarını sağlayacak bazı şemalara sahip olarak dünyaya geldiklerini ileri sürmektedir. Ona göre eğer bebekler bu şemalardan yoksun olsalardı, bu karmaşık dünyayı kavrayabilmeleri mümkün olmazdı. Ancak bu şemaların bebeğin içinde yaşadığı koşullara bağlı olarak geliştiği ve çoğaldığı da yadsınamaz.

Bu açıklama aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisini desteklemektedir?

A) Gelişim bir bütündür.

B) Gelişim yordanabilir bir sıra izler.

C) Gelişimde kritik dönemler vardır.

D) Gelişim nöbetleşe devam eder.

E) Gelişim, kalıtım ve çevrenin etkileşimiyle gerçekleşir.


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Piaget, bebeklerin doğuştan dünyayı anlamlandırmalarını sağlayacak bazı şemalara sahip olarak dünyaya geldiklerini ileri sürmektedir. Ona göre eğer bebekler bu şemalardan yoksun olsalardı, bu karmaşık dünyayı kavrayabilmeleri mümkün olmazdı. Ancak bu şemaların bebeğin içinde yaşadığı koşullara bağlı olarak geliştiği ve çoğaldığı da yadsınamaz. Bu açıklama aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisini desteklemektedir?

Piaget, bebeklerin doğuştan dünyayı anlamlandırmalarını sağlayacak bazı şemalara sahip olarak dünyaya geldiklerini ileri sürmektedir. Ona göre eğer bebekler bu şemalardan yoksun olsalardı, bu karmaşık dünyayı kavrayabilmeleri mümkün olmazdı. Ancak bu şemaların bebeğin içinde yaşadığı koşullara bağlı olarak geliştiği ve çoğaldığı da yadsınamaz. Bu açıklama aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisini desteklemektedir? Piaget, bebeklerin doğuştan dünyayı anlamlandırmalarını sağlayacak bazı şemalara sahip olarak dünyaya geldiklerini ileri sürmektedir. Ona göre eğer bebekler bu şemalardan yoksun olsalardı, bu karmaşık dünyayı kavrayabilmeleri mümkün olmazdı. Ancak bu şemaların bebeğin içinde yaşadığı koşullara bağlı olarak geliştiği ve çoğaldığı da yadsınamaz. Bu açıklama aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisini desteklemektedir?