Problem Alanlarına Göre Rehberlik

Problem Alanlarına Göre Rehberlik

Bilindiği gibi rehberlik, yalnız problemli öğrencileri ele almayıp, okullarda bütün öğrencilere yardım götürmeye odaklanır.✦ Bu bakımdan rehberliği, öğrencilerin problemlerine göre çeşitlere ayırmak yoluna gidilmiştir.✦ Büyüme ve gelişmede karşılaşılan sorunlar, rehberlikle ilişkiliihtiyaçlar bakımından 3 ana
Problem Alanlarına Göre Rehberlik hakkında değerlendirme yaptık. Problem Alanlarına Göre Rehberlik için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz Problem Alanlarına Göre Rehberlik

Bilindiği gibi rehberlik, yalnız problemli öğrencileri ele almayıp, okullarda bütün öğrencilere yardım götürmeye odaklanır.

 Bu bakımdan rehberliği, öğrencilerin problemlerine göre çeşitlere ayırmak yoluna gidilmiştir.

 Büyüme ve gelişmede karşılaşılan sorunlar, rehberlikle ilişkili

ihtiyaçlar bakımından 3 ana başlık altında toplanabilir.

1) Eğitsel Rehberlik,

2) Mesleki Rehberlik,

3) Kişisel Rehberlik

Eğitsel Rehberlik

Çocuğa belli eğitsel yeterlilikleri kazandırmak, karşılaştığı güçlükleri gidermek, çocuğa uygun bir eğitim ortamı hazırlamak amaçlanır.

Eğitsel rehberlik kapsamına giren çalışmalar şöyle sıralanabilir:

✦ Öğrencinin okula uyumunu sağlamak,

✦ Öğrenciye ders çalışma becerilerini kazandırmak,

Öğrencilerin eğitsel karar almalarını sağlamak,

✦ Başarıyı olumsuz etkileyen faktörleri ortadan kaldırmak,

✦ Öğrencilerin özelliklerine uygun bir eğitim ortamı sağlamak,

✦ Üstün yetenekli ve öğrenme güçlüğü olan çocuklar için uygun ortam hazırlamak,

✦ Eğitim kurumları hakkında öğrencilere bilgi vermek,

Öğrencilerin zamanı doğru kullanmalarını sağlamak,

Öğrencilerin kaygılarını, stresini, korkularını gidermek Eğitsel rehberlik rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın işbirliği ile yürütülür. Eğitsel rehberlik grup rehberliği şeklinde yapılır.

Mesleki Rehberlik

Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçmesi ve seçtiği meslekte verimli çalışabilmesi için yürütülen çalışmalar mesleki rehberliğin kapsamına girmektedir.

Mesleki rehberlikte 3 aşamalı bir mesleki yönlendirme süreci söz konusudur.

Bunlar:

1- Bireyin kendini tanıması gereklidir.

✦ Birey fiziksel, kişisel, genel ve zihinsel özelliklerini bilmelidir.

✦ İlgi ve yeteneklerini bilmelidir.

✦ Okul ve okul dışı yaşantıları etkilidir.

✦ Aile statüsü ve öz geçmişi etkilidir.

2- Çevresindeki meslekleri öğrenmesi gereklidir.

✦ Mesleğin özellikleri.

✦ Mesleğin hangi eğitim düzeyini gerektirdiği.

✦ Mesleğin çalışma koşulları.

✦ Mesleğin sağladıkları olanaklar.

✦ Meslekle ilgili işin süresi.

3-Bireyin ilgi, yetenek ve özelliklerine uygun bir meslek seçmesi gereklidir.

✦ Mesleki rehberlik yaklaşımına göre her bireyin yapabileceği en az bir meslek vardır.

✦ Bireyin önce yeteneklerine sonra ilgilerine bakılmaktadır.

✦ Her meslek değerlidir.

Kişisel Rehberlik

Öğrencilerin "kişisel-sosyal" gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen rehberlik hizmetleridir.

Kişisel rehberlik hizmetleri, bireyin;

 Çocukluktan yetişkinliğe, eğitimin çeşitli kademelerinde,

 Kendini ve başkalarını anlaması ve kabul etmesi,

 Günlük yaşam becerilerini kazanması,

 Aile ve toplum olgusunu kavrayarak bu ortamlarda sağlıklı ilişkiler geliştirmesi,

 Kişisel ve sosyal gelişimini sağlıklı sürdürmesini amaçlar.

Kişisel rehberlik öncelikle bireyin kendisini ve çevresini doğru anlamasını ve kabul etmesini sağlamaya yöneliktir.Ortalama (0 Oy)

Yorum Yaz

Problem Alanlarına Göre Rehberlik

Problem Alanlarına Göre Rehberlik
Problem Alanlarına Göre Rehberlik