Program Değerlendirme Modelleri

Program Değerlendirme Modelleri

Program Değerlendirme ModelleriProgram değerlendirme modelleri, değerlendirmede önem verdiği öge ya da unsurlara göre farklılık göstermektedir. Literatürde birçok farklı modelle karşılaşılmaktadır. Bunlar,✧ Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli,✧ Metfessel - Michael Değerlendirme Modeli,✧ Provus'un Farklar
Program Değerlendirme Modelleri hakkında değerlendirme yaptık. Program Değerlendirme Modelleri için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz Program Değerlendirme Modelleri

Program Değerlendirme Modelleri

Program değerlendirme modelleri, değerlendirmede önem verdiği öge ya da unsurlara göre farklılık göstermektedir. Literatürde birçok farklı modelle karşılaşılmaktadır.

Bunlar,

✧ Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli,

✧ Metfessel - Michael Değerlendirme Modeli,

✧ Provus'un Farklar Yaklaşımı ile Değerlendirme Modeli,

✧ Stake'in Uygunluk - Olasılık Modeli,

✧ Stufflebeam'in Bağlam, Girdi - Süreç ve Ürün Modeli,

✧ Eisner'in Eğitsel Eleştiri Değerlendirme Modeli,

✧ Stake'in İhtiyaca Cevap Verici program Modelidir.

Program Değerlendirme Modellerinin Temel Özellikleri

Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli, Öğrenciye kazandırılacak özelliklerin ulaşılma düzeyine göre program etkililiği hakkında karar verilir.

Metfessel - Michael Değerlendirme Modeli, Hedefler, öğrenme yaşantıları, süreç sonunda kullanılan araç gereçler değerlendirilerek ileriye yönelik uygulamalar konusunda öneriler geliştirmek amaçlanır.

Provus'un Farklar Yaklaşımı ile Değerlendirme Modeli, Fark kelimesinden de anlaşıldığı üzere süreç sonunda program çıktılarının benzer program çıktılarıyla karşılaştırılmasıyla ve maliyet yarar analizleri ile değerlendirme yapılır.

Stake'in Uygunluk - Olasılık Modeli, Girdi, süreç ve çıktı ile ilgili belirsiz durumların değerlendirmesiyle objektif yargılara varmayı amaçlar.

Stufflebeam'in Bağlam, Girdi - Süreç ve Ürün Modeli, Planlama, yapılaştırma, uygulama ve yeniden düzenleme ile ilgili kararları doğru verebilmek için değerlendirmeyi etkileyen tüm unsurların, girdinin, sürecin, ürünün sırasıyla değerlendirilmesini gerektirir.

Eisner'in Eğitsel Eleştiri Değerlendirme Modeli, Uzman olan kişilerce eleştirel bir bakış açışıyla yapılan değerlendirme, betimleme, yorumlama ve değerlendirme boyutları ile gerçekleştirilir.

Stake'in İhtiyaca Cevap Verici program Modeli, Üründen çok süreci ve süreçte karşılaşılan durumlarda yapılan etkinliklerin değerlendirilmesi ile gerçekleşir.

Program Değerlendirme Modelleri Nelerdir?Program Değerlendirme ModelleriOrtalama 5.0 (1 Oy)

Yorumlar
sinavtime
sinavtime • 3 yıl önce

Program Değerlendirme Modelleri

0
0
Yorum Yaz

Program Değerlendirme Modelleri

Program Değerlendirme Modelleri
Program Değerlendirme Modelleri