KPSS Program Geliştirme Eğitim Durumları Testi

KPSS Program Geliştirme Eğitim Durumları Testi

KPSS Program Geliştirme Eğitim Durumları Testi - çöz

KPSS Program Geliştirme Eğitim Durumları Testi soruları cevapları
KPSS Program Geliştirme Eğitim Durumları Testi

KPSS Program Geliştirme Eğitim Durumları TestiSoru 1


Ders işleme sürecinin aşağıda belirtilen aşamalarından hangisi, açık bir sistem olan eğitime, sürecin işleyişiyle ilgili bilgi sağlamada diğerlerine göre daha etkilidir?

Soru 2


"Bitkilerin insanlar için önemini kavrayabilme" hedefine yönelik olarak öğretmen, öğrencilerinden hangi bitkileri bildiklerini belirtmalerini ve bunları sınıflamalarını istemiştir.

Yukarıdaki örnekte eğitim durumlarında bulunması gereken hangi özelliğe dikkat edilmediği söylenebilir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi eğitim durumları düzenlenirken dikkate alınması gereken "yakından uzağa" ilkesine bir örnek olabilir?

Soru 4


4. - 6. Soruları Aşağıdaki Metne Göre Cevaplayınız.

Öğretmen bazı vurmalı çalgıları göstererek derse başlamış, öğrencilere bunları kullanarak müzik yapacaklarını belirtmiştir. Öğrencilerin bildikleri ritim kalıplarını belirtmelerini sağlayan öğretmen, daha sonra öğrencilerden bu ritim kalıplarını vurmalı çalgıları kullanarak kendisiyle beraber çalmalarını istemiştir.

Yukarıdaki örnekte bir ders işleme sürecinin aşağıda belirtilen aşamalarından hangisi bulunmamaktadır?

Soru 5


Öğretmen, öğrencilerin kendisiyle birlikte vurmalı çalgıları kullanarak ritimleri çalmalarını sağlamakla hangi alanda ve düzeyde bir hedefi gerçekleştirmiştir?

Soru 6


Yukarıdaki örnekte öğretim hizmetinin niteliğini etkileyen değişkenlerden hangisinin varlığından söz edilebilir?

Soru 7


7. - 8. Soruları Aşağıdaki Metne Göre Cevaplayınız.

Osman öğretmen, çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlar." kazanımına yönelik ders planı yapmak istemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Osman Öğretmen'in dikkat çekme aşamasında yapabileceği uygulamalardan biri olamaz?

Soru 8


Yukarıdaki kazanımın, aşağıdaki becerilerden hangisini daha çok geliştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?

Soru 9


Aşağıdaki durumların hangisinde pekiştireç kullanımının öğrenme üzerindeki etkisinin en üst düzeyde olması beklenir?

Soru 10


10. - 12. Soruları Aşağıdaki Metne Göre Cevaplayınız.

Ufuk Öğretmen, doğal sayılarla toplama işlemini yeni öğrenmeye başlayacak olan ilköğretim 1. sınıftaki öğrencilerine önce birim küpleri bir araya getirerek çeşitli modellemeler yaptırmış, sonra bu modellemelere ilişkin matematik cümlelerinin nasıl yazılacağını göstermiştir.

Ufuk Öğretmen'in yaptığı bu uygulamayı aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi en iyi açıklar?

Soru 11


Ufuk Öğretmen, böyle bir uygulama yapmayı seçerken aşağıdakilerden hangisine daha az dikkat etmiş olabilir?

Soru 12


Ufuk Öğretmen'in yaptığı bu uygulama bir ders işleme sürecinin hangi aşamasında yer alır?

Paylaş

KPSS Program Geliştirme Eğitim Durumları Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

İsraa
Doğru: 12
100 Puan
Arzu kayar
Doğru: 11
91.6 Puan
aisha kerimov
Doğru: 11
91.6 Puan
enesa
Doğru: 11
91.6 Puan
paradigma
Doğru: 11
91.6 Puan
KPSS Program Geliştirme Testleri