KPSS Program Geliştirme Hedefler Testi

KPSS Program Geliştirme Hedefler Testi

KPSS Program Geliştirme Hedefler Testi - çöz

KPSS Program Geliştirme Hedefler Testi soruları cevapları
KPSS Program Geliştirme Hedefler Testi

KPSS Program Geliştirme Hedefler TestiSoru 1


Uzak hedeflerinden birini "Toplumsal reformu gerçekleştirmek" olarak belirleyen bir eğitim sisteminin aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisinin etkisinde olduğu söylenebilir?

Soru 2


Ulusal ve evrensel değerlerin, sanat eseri olan edebi metinlerde zenginleşerek varlıklarını nasıl sürdürdüklerini belirleyebilecektir.

Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Fransızca öğretimiyle ilgili olarak diğerlerine göre daha üst düzeyde bir kazanımdır?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünme becerisini geliştirmeye yönelik bir kazanımdır?

Soru 5


5. - 6. Soruları Aşağıdaki Metne Göre Cevaplayınız.

Ali Öğretmen. öğrencilerinden okudukları bir metinde yazarın hangi düşünceleri ortaya koyduğunu ve bunları hangi kanıtlarla desteklediğini belirlemelerini istemiştir.

Ali Öğretmen'in yaptığı bu uygulama Bilişsel Alan Taksonomisl'nin hangi düzeyindedir?

Soru 6


Ali Öğretmen'in yaptığı bu uygulama aşağıdaki becerilerden en çok hangisini geliştirebilir?

Soru 7


I. Öğrenci davranışona dönüklük

II. Bitişiklik

III. Öğrenme ürününe dönüklük

IV. Tutarlılık

"İnsan ve toplum arasındaki ilişkiler" ifadesi bir hedef olarak kabul edilirse, hedeflerde bulunması gereken hangi özellikler göz ardı edilmiş olur?

Soru 8


8. - 9. Soruları Aşağıdaki Metne Göre Cevaplayınız.

Sosyoloji Öğretmeni Seda Hanım, öğrencilerinden bir mahallede aile içi şiddet konusunda alan araştırması yapmalarını ve elde ettikleri verileri bir rapor halinde sunmalarını istemiştir.

Seda Öğretmen, bu çalışmayla öğrencilerine hangi alandaki ve düzeydeki bir hedefi kazandırmaya çalışmaktadır?

Soru 9


Seda Öğretmen'in yaptığı bu uygulama yeni öğretim programlarında yer alan becerilerden hangisinin gelişimine en az etki eder?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi bir metin inceleme sürecinde kavrama düzeyinde gösterilecek davranışlardan biri değildir?

Soru 11


Arkadaşlarıyla birlikte çalışırken alınan kurallara uymaya razı olan bir öğrencinin Duyuşsal Alan Taksonomisi'nin hangi düzeyindeki bir davranışı gösterdiği söylenebilir?

Soru 12


İlköğretim üçüncü sınıf matematik öğretim programında yer alan "Dört işlem kullanarak problem çözer ve kurar." ifadesinin hedef yazma ilkelerine göre hatalı olduğunu savunan bir kişi, aşağıdakilerden hangisini bu düşüneeye kanıt olarak gösterebilir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi Hümanistik program tasanmı temel alınarak geliştirilmiş bir eğitim programının öncelikli genel hedeflerinden biri olabilir?

Soru 14


Bir ilköğretim okulunu teftiş eden müfettişler, fen ve teknoloji dersinde aynı kazanırnın öğretmenler tarafından farklı yorumlanıp farklı öğrenmeler oluşturacak şekilde işlendiğini belirlemişlerdir.

Yukarıdaki durum, öğretmenlerin ulaşmaya çalıştığı hedefin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmadığını göstermektedir?

Paylaş

KPSS Program Geliştirme Hedefler Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Furkan Ayna
Doğru: 14
100 Puan
Büşral
Doğru: 12
85.7 Puan
merky
Doğru: 12
85.7 Puan
esraydin08
Doğru: 12
85.7 Puan
Mobak
Doğru: 11
78.5 Puan
KPSS Program Geliştirme Testleri