KPSS Program Geliştirme Online Test

KPSS Program Geliştirme Online Testonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS Program Geliştirme Online Test çöz. KPSS Program Geliştirme Online Test online çöz

KPSS Program Geliştirme Online Testonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS Program Geliştirme Online Test çöz. KPSS Program Geliştirme Online Test online çöz

KPSS Program Geliştirme Online Testonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS Program Geliştirme Online Test çöz.KPSS Program Geliştirme Online Test Çöz

KPSS Program Geliştirme Online Testonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS Program Geliştirme Online Test çöz. KPSS Program Geliştirme Online Test online çöz

Online KPSS Program Geliştirme Online Test Soruları çöz

Soru 1


Kapsam ve zaman bakımından en kapsamlı olan plan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Öğrencinin okuduğu bir kompozisyona başlık bulması hangi hedef davranışa girmektedir?

Soru 3


Program geliştirme süreçleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 4


Öğretmenin derse başlarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 5


Öğrencilerin bir konuyu projeler hazırlayarak öğrenmesi aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

Soru 6


Planlama yapmanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Bir öğretim programında ön koşul öğrenmeleri anımsatılması ve önceki öğretilmelerin, sonraki konulara temel olması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

Soru 8


Hız konusunda öğrenilen ilkelerin çeşitli problemlerin çözümünde kullanılmasını isteyen bir öğretmen, bilişsel alanın hangi düzeyinde bir hedefi gerçekleştirmeye çalışmaktadır?

Soru 9


Örnek bir program aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip değildir?

Soru 10


Eğitim programlarında en önemli kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Kişinin hayatından karşılaştığı değişik sorunları çözme becerisini kazandığı ve bu süreçte üst düzey düşünme becerilerini kazandığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Bir müzik öğretmeni öğrencilere flütün nasıl tutulduğunu göstermiş. Daha sonrada her öğrencinin flütün nasıl tuttuklarına bakmıştır.

Öğretmenin uyguladığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Ekonomi uzmanından oluşan bir grubun bir konuyu dinleyici grubunun önünde değişik boyutlarıyla tartışmasını sağlayan "tartışma tekniği" aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Tartışma yönteminin kişinin çok yönlü gelişimine büyük oranda katkısı vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemin kişinin gelişimine sağladığı en önemli katkıdır?

Soru 15


Öğretmen çocuk üzerinde anne mi yoksa baba mı etkili olduğunu sınıfta öğrenciler arasında tartışılmasını sağlar. Öğrenciler konuşma için öğretmenden izin alır ve hemen herkes konu hakkında konuşur.

Yukarıda açıklaması yapılan tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi sempozyum tekniğinin en önemli özelliğidir?

Soru 17


Aşağıdaki yönetim yaklaşımlarından hangisinde öğretmen daha merkezdedir?

Soru 18


Simülasyon tekniğinin öğretimde tercih edilmesini sağlayan en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Soru - cevap öğretim yönteminin işlevlerinden birisi aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alanla ilgili bir hedef ifadesi değildir?

Paylaş

Etiketler: