Programın Kuramsal Temelleri Test

Programın Kuramsal Temelleri Testonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Programın Kuramsal Temelleri Test çöz. Programın Kuramsal Temelleri Test online çöz

Programın Kuramsal Temelleri Testonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Programın Kuramsal Temelleri Test çöz. Programın Kuramsal Temelleri Test online çöz

Programın Kuramsal Temelleri Testonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Programın Kuramsal Temelleri Test çöz.Programın Kuramsal Temelleri Test Çöz

Programın Kuramsal Temelleri Testonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Programın Kuramsal Temelleri Test çöz. Programın Kuramsal Temelleri Test online çöz

Online Programın Kuramsal Temelleri Test Soruları çöz

Soru 1


Program geliştirmede hedeflerin ulaşabilirliğine ve öğrenme-öğretme sürecinde özellikle de strateji, yöntem ve teknik seçiminde aşağıdaki hangi temelden yararlanılır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de eğitimi ve program geliştirmeyi etkileyen toplumsal/sosyal etkenlerden biri olamaz?

Soru 3


Temel sayıltılarda (varsayımlarda) açıklığa varmada, aday hedeflere yenilerini eklemede, hedeflerin iç ve dış tutarlılığını ortaya koymada hedefleri önem sırasına koymada yararlanılmaktadır.

Bu açıklamada sözü edilen program geliştirme temeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Atatürk ilkelerinin korunmasının önemli görüldüğü Cumhuriyet Türkiye'sinde Atatürk İlke ve İnkılap tarihi Dersinin programlarda yer alması toplumun ihtiyaçlarının yanı sıra ..... ile ilgilidir?

Bu açıklamada yer alan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi en uygun olur?

Soru 5


Türkiye'de "Alman ırkının diğer ırkalara üstünlüğünü kavrayabilme" hedefi programlarda yer alamaz.

Bu açıklama aşağıdaki hangi program geliştirme temeline dayanır?

Soru 6


Yirmi birinci yüzyılda aşağıdakilerden hangisi öğrenen merkezli program geliştirme çalışmalarında hedeflerin dayanması gereken en önemli temeldir?

Soru 7


Program geliştirmede, gerçekçi, mevcut olanaklarla uyumlu, ihtiyaçlara yoğunlaşarak israftan kaçınan, kalkınmayı destekleyen çalışmalar yapılmasına dikkat edilmelidir.

Bu açıklama aşağıdaki program geliştirme temellerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

Soru 8


Bir program geliştirme sürecinde tüm vatandaşların ortak sorunları, işgücü ihtiyacı ve istihdam olanakları dikkate alınmaktadır.

Bu açıklamada program geliştirmenin aşağıdaki hangi temelinin önemi vurgulanmaktadır?

Soru 9


Eğitim durumları aşamasında, sınıf içi öğrenci davranışlarının anlaşılması için program geliştirmenin aşağıdaki hangi temeli önemli görülür?

Soru 10


Eğitim programlarında yer alacak kazanımların sorgulanması eğitim hangi temeline dayanır?

Paylaş

Etiketler: