2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

Proje yönteminden yararlanılan bir öğrenme öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması beklenmez?

Soru

Proje yönteminden yararlanılan bir öğrenme öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması beklenmez?

A) Öğretmenin rehberliğinde öğrencilerin kendi öğrenme ortam ve koşullarını kontrol etmelerini

B) Öğrencilerin bağımsız çalışarak sadece kendi bilgileriyle bir ürün meydana getirmelerini

C) Öğrencilerin görev ve sorumluluk bilinci içinde bir etkinlik organize etmelerini

D) Öğrencilerin araştırma ve inceleme yoluyla bilgi toplamalarını ve öğrenme sürecinde aktif olmalarını

E) Öğrencilerin bir çalışma planı yapmalarını ve bu plana bağlı olarak çalışmalarını


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Proje yönteminden yararlanılan bir öğrenme öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması beklenmez?

Proje yönteminden yararlanılan bir öğrenme öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması beklenmez? Proje yönteminden yararlanılan bir öğrenme öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması beklenmez?