Psikolojik Danışma Kuramları Test

Psikolojik Danışma Kuramları Test çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Psikolojik Danışma Kuramları Test çöz.Psikolojik Danışma Kuramları Test çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Psikolojik Danışma Kuramları Test çöz. Psikolojik Danışma Kuramları Test online çöz

Psikolojik Danışma Kuramları Test Çöz

Psikolojik Danışma Kuramları Test çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Psikolojik Danışma Kuramları Test çöz. Psikolojik Danışma Kuramları Test çöz

Online Psikolojik Danışma Kuramları Test Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirme sürecinde olan bir bireyin sahip olması gereken özellikler arasında yer almaz?

Soru 2


Bir şarkı sözünde geçen “Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni.” sözleri insancıl (hümanistik) kuramın hangi kavramıyla ilişkilendirilebilir?

Soru 3


Biyoloji uzmanı Pınar Hanım 38 yaşındadır. Bulunduğu tıp fakültesinde oldukça üretken bir öğretim elemanı olarak bilinen Pınar Hanım, “Emekli olduğumda alanıma önemli katkılar yapmış biri olarak hatırlanmak istiyorum.” demektedir.

Pınar Hanım, bu ifadesiyle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisine öncelik vermektedir?

Soru 4


Öğrencilerin kimi davranışları, hem onların gelişimlerini olumsuz etkileyebilir hem de öğretmeni rahatsız edebilir. Öğretmen, bu davranışlara ilişkin duygu ve düşüncelerini öğrencilerine iletebilir. Ancak bunu yaparken, öğrencilerin hazırbulunuşluğuna dikkat etmeli ve incitici bir dil kullanmaktan kaçınmalıdır.

Öğretmenin bu tutumu, danışandan hız alan yaklaşımın hangi kavramıyla ilişkilendirilebilir?

Soru 5


Fakir bir ailede dünyaya gelen Cahit Bey, ekonomik sıkıntılar yüzünden çocuk yaşta çalışmaya başlar. Bugün büyük bir servete sahip olmasına karşın Cahit Bey çocukluğundaki yoksul günlere dönmekten korkar. Bu yüzden ilerleyen yaşına rağmen işiyle ilgili ekonomik gelişmeleri anlamaya ve mesleki bilgilerini artırmaya çalışır.

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisine göre, Cahit Bey’in yaşam biçimi öncelikle hangi ihtiyacını doyurmaya yöneliktir?

Soru 6


Uzun zamandan beridir gerçek hayatın başlamak üzere olduğu izlenimine kapılmıştım. Fakat her zaman yolumun üzerinde bir engel, öncelikle erişilmesi gereken bir şey, bitmemiş bir iş, hizmet edilecek zaman, ödenecek bir borç oldu. Sonra hayat başlayacaktı. Sonunda anladım ki bu engeller benim hayatımdı.

Alfred D. Souza’nın bu sözleri, insancıl yaklaşıma göre, insan yaşamında aşağıdakilerden hangisinin eksikliğine vurgu yapmaktadır?

Soru 7


Hacı Bektaş-i Veli’nin “Biz dile ve söze değil, öze ve hâle bakarız. Özünle, gözünle, sözünle ve işinle ol.” sözü, insancıl yaklaşıma göre aşağıdaki kavramlardan en çok hangisiyle açıklanabilir?

Soru 8


İnsancıl yaklaşıma göre, bireyin içinden ya da çevreden gelen her türlü uyaranı çarpıtmadan algılamasına, böylelikle kendisini anlayıp tanımasına “yaşantılara açık olma”, çarpıtarak algılamasına ise “yaşantılara kapalı olma” denilmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisini söyleyen bir kişi “yaşantılara kapalı” olarak tanımlanabilir?

Soru 9


Bazı anne babalar toplumun ideal kişi kavramını ve önemli değer yargılarını dikkate alarak çocukları için bir umu seviyesi saptarlar. Çocuklar da bu beklentilere cevap verebilmek için öz tabiatlarını yadsımaya ve bastırmaya çalışırlar.

İnsancıl psikologların bu durumu aşağıdaki gerekçelerden hangisine dayanarak eleştirmeleri beklenir?

Soru 10


İnsancıl yaklaşımı benimseyen öğretmenler, öğrencilerinde aşağıdakilerden hangisini geliştirmeyi amaçlar?

Soru 11


İnsancıl yaklaşımın kavramlarından biri olan “kendini kabul” ile ilgili en yakından ilişkili özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: