KPSS Rehberlik Testleri çöz

Rehberliğin Tanımı ve Amacı Testi

Rehberliğin Tanımı ve Amacı Testi

Rehberliğin Tanımı ve Amacı Testi

Rehberliğin Tanımı ve Amacı Testi - çöz

Rehberliğin Tanımı ve Amacı Testi
Rehberliğin Tanımı ve Amacı Testi


Soru 1


Rehberlik çalışmaları ilk önce hangi öğretim kademesinde başlamış bulunmaktadır?

Soru 2


Rehberliğin kurucusu olarak bilinen Frank Parsons rehberliği ne çeşit bir rehberlik olarak ifade etmiş bulunmaktadır?

Soru 3


Kadının çalışmaya başlaması hangi alanda ortaya çıkan rehberlik gelişmesidir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin Türkiye'deki gelişim aşamalarından biri değildir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi bir öğrenci kişilik hizmeti değildir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ile ilgili yapılan tanımlarda bulunmaz?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ile ilgili olarak söylenilen doğru bir ifadedir?

Soru 8


Rehberliğin en son hedefi nasıl bir insandır?

Soru 9


Kendini gerçekleştiren bir bireyin özelliği olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Rehberliğin ulaşmaya çalıştığı ilk amaç nedir?

Soru 11


Okullarda eğitim öğretim hizmetlerinin karşılayamadığı ihtiyaçları karşılayan ve bireyin bir bütün olarak gelişmesini sağlayan hizmetlere ne denir?

Soru 12


Aşağıdaki ifadelerden hangisi Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri ile ilgili söylenilen yanlış bir ifadedir?

Soru 13


Öğrencilerin barınma, beslenme, burs, sosyal etkinlikler gibi ihtiyaçlarını karşılayan birimin adı nedir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi rehberlik kavramına uygun olan bir ifadedir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi Öğretim hizmetleri ile Rehberlik hizmetlerini birbirinden ayıran özelliklerden biri olamaz?

Soru 16


Rehberlik kavramı içinde yer almayan ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilmiştir?

Soru 17


Hangisi rehberliğin amaçları arasında yer almaz?

Soru 18


Aşağıdaki ifadelerden hangisi rehberlik hizmetleri ile ilgili söylenilen doğru bir ifadedir?

Soru 19


Aşağıdaki özelliklerden hangisi kendini gerçekleştiren insanın özelliklerinden biri değildir?

Soru 20


Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Testin Enleri

cylndmrc
Doğru: 20
100 Puan
atalay
Doğru: 19
95 Puan
erebos07
Doğru: 19
95 Puan
BEKİR AVCI
Doğru: 19
95 Puan
şairoft
Doğru: 19
95 Puan
Sena Çalışkan
Doğru: 18
90 Puan
busrayenal
Doğru: 18
90 Puan
Türk
Doğru: 18
90 Puan
Kubilay74
Doğru: 18
90 Puan
Ziyaretçi
Doğru: 17
85 Puan