Rehberlik ve Özel Eğitim Testi

Rehberlik ve Özel Eğitim Testi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Rehberlik ve Özel Eğitim Testi çöz.Rehberlik ve Özel Eğitim Testi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Rehberlik ve Özel Eğitim Testi çöz. Rehberlik ve Özel Eğitim Testi online çöz

Rehberlik ve Özel Eğitim Testi Çöz

Rehberlik ve Özel Eğitim Testi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Rehberlik ve Özel Eğitim Testi çöz. Rehberlik ve Özel Eğitim Testi çöz

Online Rehberlik ve Özel Eğitim Testi Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma yoluyla eğitim verilirken dikkat edilmesi gerekenler arasında değildir?

Soru 2


Özel eğitime ihtiyacı olan bireye yönelik, öğretmenler ve ailelerle iş birliği yaparak öğrenciler için bireysel gelişim raporu düzenlemek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Soru 3


Kaynaştırma eğitimi öğrencisi bulanan sınıflara ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


Sınıf rehber öğretmenlerinin özel eğitime ilişkin görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre sınıf öğretmeninin görevlerinden biridir?

Soru 6


Sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması rehberlik anlayışı ile çelişmektedir?

Soru 7


Kaynaştırma, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, normal sınıftaki akranları ile eğitim ve öğretimlerini okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmelerini esas alarak onlara destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarını kapsar.

Bu eğitim hizmetinin normal öğrencilere sağladığı yararlar içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 8


Herhangi bir fiziksel engelinden ya da zihinsel farklılığından dolayı normal eğitimden yararlanamayan öğrencilere sunulan özel eğitim hizmetinin etkili bir biçimde yürütülmesi için aşağıdaki işlemlerden özellikle hangisinin psikolojik danışman tarafından yapılması gerekir?

Soru 9


Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 10


Bireylerde doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası bazı nedenlerden dolayı engeller ortaya çıkabilir. Bu engeller fiziksel ya da zihinsel kaynaklı olabilir. Engelli öğrenciler diğer öğrenciler gibi eğitim olanaklarından faydalandırılmalıdır. Fakat bu bireylerin normal eğitim veren okullarda herhangi bir yardım almadan akranlarıyla eğitimlerine devam etmesi söz konusu değildir. Engelli öğrencilerin eğitsel ve sosyal yönden normal gelişim gösteren akranlarıyla bütünleşmesi amaçlanırken uygun eğitsel faaliyetlerden faydalanmalarını sağlamak için ailelerinin de sorumluluk almaları gerekir.

Bu durumda özel eğitime gereksinim duyan bireylerin daha çok hangi eğitim hizmetinden yararlanması gerektiği vurgulanmaktadır?

Soru 11


Sınıfında özel eğitime ihtiyacı olan bir öğrenci bulunan öğretmenin öğretim öncesi ve öğretimde dikkat etmesi gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 12


Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu, zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için öncelikle kaynaştırma tedbiri almaya çalışır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel gerekçesidir?

Paylaş

Etiketler: