Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı III

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı III

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı III - çöz

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı III soruları cevapları
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı III

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı IIISoru 1


Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre belgenin “sayı” bölümü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre belgenin “İmza” bölümü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre muhataba gönderilmek üzere fiziksel ortamda hazırlanan belgeler, paraflı nüshası hazırlayan idarede kalacak şekilde en az kaç nüsha olarak düzenlenir?

Soru 4


I. İlgili mevzuatta belirtilen üstveri elemanlarına ilave olarak üstveri elemanı kullanılabilir.

II. Güvenli elektronik imza kullanılarak hazırlanan belgeler için ilgili mevzuatta belirtilen standartlara uygun üstveri elemanları kullanılır.

III. Güvenli elektronik imza kullanılarak hazırlanan elektronik belgelerin idareler arasında resmî yazışma kapsamında iletilmesi hâlinde elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından tanımlanan üstveri elemanları kullanılır.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “üstveri elemanları” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 5


Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “belgenin elektronik ortamda gönderilmesi ve alınması” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


“İdareler, ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen belge taleplerini talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç - - - iş günü; süre belirtilmeyen bilgi ve görüş taleplerini ise talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç - - - iş günü içinde yerine getirir.”

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “görüş, bilgi ve belge taleplerinde süre” ile ilgili olarak verilen ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 7


Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, “Başbakanlık tarafından yürütülen Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ve idarelerin merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatındaki birimlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası ile tanımlandığı alt sistem” ifadesinin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre belgenin “tarih” bölümünün yazım şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “belgenin fiziksel ortamda gönderilmesi ve alınması” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre bağlı veya ilgili idarelerde başlık yazımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre yazı tipi ve harf büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 12


Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “metin” kısmı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Paylaş

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Cumali Çakır
Doğru: 12
100 Puan
Acemi25
Doğru: 12
100 Puan
mehmetalim
Doğru: 12
100 Puan
Serkanyilmaz
Doğru: 12
100 Puan
Sürmeli
Doğru: 11
91.6 Puan
2019 Müdür Yardımcılığı EKYS Test Deneme