3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 1

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 1

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 1 - çöz

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 1 soruları cevapları
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 1

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 1Soru 1


Hangisi “dilekçeler” için yanlış bir yargıdır?

Soru 2


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre dilekçe ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi incelenemeyecek dilekçelerden değildir?

Soru 4


Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, TBMM veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden hangisi incelenir?

Soru 5


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisinin dilekçede bulunması şart değildir?

Soru 6


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç kaç gün içinde cevap verilir?

Soru 7


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 8


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, ilgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri kaç gün içinde cevaplandırır?

Soru 9


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması kaç gün içinde sonuçlandırılır?

Soru 10


I-Türk vatandaşları

II-Türkiye'de ikamet eden yabancılar

III-Yurtdışında ikamet eden yabancılar

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, dilekçe hakkını yukarıdaki gruplardan hangisi/hangileri kullanabilir?

Paylaş

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 1 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

iz21
Doğru: 10
100 Puan
karaca589
Doğru: 10
100 Puan
gülsüm maku
Doğru: 10
100 Puan
senarist
Doğru: 10
100 Puan
emine öztok
Doğru: 10
100 Puan