3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 2

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 2

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 2 - çöz

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 2 soruları cevapları
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 2

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 2Soru 1


Dilekçenin, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda ilgili idarece ne yapılması gerekmektedir?

Soru 2


Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen di­lekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenme­si ve karara bağlanması kaç gün içinde sonuç­landırılması gerekmektedir?

Soru 3


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılması na İlişkin Kanun’da belirtilen esaslara göre Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler, aşağıdaki hangi kamu görevlisi hakkında, etik davranış ilkelerine aykırı davrandıkları iddiasıyla Kamu Görevlileri Etik Kuruluna başvuruda bulunabilirler?

Soru 4


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun a göre dilekçelerin incelenmesi ve sonuçlarının bildirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri kaç gün içinde cevaplandırmak zorundadır?

Soru 6


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendileri ya da kamu kuruluşları ile ilgili dilek ve şikayetleri için aşağıdakilerden hangisine başvurabilir?

Soru 7


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre dilekçe, konusuyla ilgili olmayan makama verilirse idari makam bu dilekçe ile ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

Soru 8


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, TBMM Dilekçe Komisyonunun görevleri ile ilgili olarak sahip olduğu yetkileri kullanmak istemesi durumunda, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu personeli aşağıdaki hangi tedbirleri almakla yükümlü değildir?

Soru 9


I-Kendileri ile ilgili

II-Birinci derece yakınları ile ilgili

III-Kamu ile ilgili

IV-Özel kuruluşlarla ilgili

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, dilekçenin içerdiği dilek ve şikayetlerin konusu yukarıdakilerden hangisi/hangileri ile ilgili olabilir?

Soru 10


I-kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi almak, ilgilileri çağırıp bilgi almak

II-idari denetimin yapılmasını istemek

III-bilirkişi görevlendirmek

IV-yerinde inceleme yapmak

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, TBMM Dilekçe Komisyonu görevleri ile ilgili olarak yukarıdaki yetkilerden hangisi/hangilerine sahiptir?

Soru 11


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, konusuyla ilgili olmayan makama gönderilen dilekçe hangi işleme tabi tutulur?

Paylaş

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 2 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

karaca589
Doğru: 11
100 Puan
aksoyum
Doğru: 11
100 Puan
arzublack
Doğru: 11
100 Puan
m. sav
Doğru: 11
100 Puan
accountant
Doğru: 11
100 Puan