4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 1

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 1

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 1 - çöz

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 1 soruları cevapları
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 1

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 1Soru 1


Bilgi Edinme Hakkı aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

Soru 2


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle başvuru sahibi kaç iş günü içerisinde ücreti ödemelidir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

Soru 4


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisi bilgi edinme hakkı kapsamı dışında değildir?

Soru 5


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde önce nereye itiraz edebilir?

Soru 6


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme başvurusunda bulunması zorunlu değildir?

Soru 7


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, Kurulun sekretarya hizmetlerini aşağıdakilerden hangisi yürütmekle görevlidir?

Soru 8


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere hazırlayacakları raporlarda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 9


I Eşitlik

II Liyakat

III Tarafsızlık

IV Açıklık

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, yukarıdaki hangi ilkelere uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlenmesi amaçlanmıştır?

Soru 10


Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki her türlü veri” ifadesi hangi ibarenin tanımı olarak yer alır?

Soru 11


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi en fazla kaç iş günü içinde vermekle yükümlüdürler?

Soru 12


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde nereye itiraz edebilir?

Soru 13


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “itiraz usulü” ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

Soru 14


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı nasıl seçilir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Kanunu kapsamındadır?

Paylaş

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 1 sorularını online çözebilirsiniz.