4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 3

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 3

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 3 - çöz

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 3 soruları cevapları

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 3


Soru 1


Kurum ve kuruluşlara yapılan gerçek bir kişi­ye ait bilgi edinme başvurusunda aşağıdaki­lerden hangisi aranmaz?

Soru 2


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “itiraz usulü” ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 4


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu” kaç üyeden oluşur?

Soru 5


I. Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler.

II. Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını sadece elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler.

III. Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir.

IV. Başvuru sahibi 20 (yirmi) iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yukarıdaki “bilgi edinme başvurusu” ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?

Soru 6


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliğine seçilenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 8


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “Bilgi veya Belgeye Erişim Süreleri” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


Bilgi edinme başvuru konusu tavsiye ve mütalaa içeriyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 10


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği ne kadarlık bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir?

Soru 11


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Cumhurbaşkanınca seçilecek kaç üyeden oluşur?

Soru 12


4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu hazırlayacağı genel raporu, söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte her yıl hangi ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi, 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca, İdari soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgelerin kanun kapsamı dışında tutulma nedenlerinden biri değildir?

Soru 14


Aşağıdaki hangi nitelikteki bilgi veya belgeler, açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında değerlendirilemez?

Soru 15


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, bir önceki yıla ait Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun, Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderdiği raporlar, takip eden kaç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır?

Paylaş

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 3 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

g.kdgl
Doğru: 15
100 Puan
mustafa ala
Doğru: 15
100 Puan
beksan
Doğru: 15
100 Puan
resul çakır
Doğru: 15
100 Puan
nesrin ateş
Doğru: 15
100 Puan