4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 4

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 4

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 4 - çöz

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 4 soruları cevapları
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 4

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 4Soru 1


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Soru 3


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun sekretarya hizmetleri hangi kurum tarafından yerine getirilir?

Soru 4


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi bu Kanun’un kapsamında yer almaz?

Soru 5


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi istenecek bilgi veya belgelerden biridir?

Soru 6


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyesi değildir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındadır?

Soru 8


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu hazırlayacağı genel raporu, kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte hangi sürede ve nereye göndermek zorundadır?

Soru 9


4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkı kapsamındadır?

Soru 10


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, hazırlayacağı genel raporu, kurum ve kuruluşların bir önceki yıla ait raporları ile birlikte her yıl nisan ayının sonuna kadar aşağıdakilerden hangisine gönderir?

Soru 11


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, Kurum ve kuruluşlar, yapılacak başvurulara hangi hâlde olumsuz cevap verebilirler?

Soru 12


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisinin söz konusu olması hâlinde bilgi edinme başvurusu reddedilebilir?

Soru 13


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren en fazla kaç gün içinde Kurula itiraz edebilir?

Soru 14


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Soru 15


Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller ............ hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir ......... düzenlenir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, yukarıda boş bırakılan alanlara aşağıdaki ifadelerden hangileri sırasıyla gelmelidir?

Paylaş

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 4 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

karaca589
Doğru: 15
100 Puan
senarist
Doğru: 15
100 Puan
sibel yıldı
Doğru: 15
100 Puan
duhan
Doğru: 15
100 Puan
sercan kurt
Doğru: 15
100 Puan