4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 5

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 5 sorularını online çözebilirsiniz.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 5

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 5

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 5 - çöz

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 5 soruları cevapları
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 5


Soru 1


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince; Kurum ve kuruluşlar, istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden bilgi istenmesine gerek olmaması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmemesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmemesi durumlarında; başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi en geç kaç iş günü için­de sağlamak zorundadırlar?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Hakkı Kanunudur?

Soru 3


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir?

Soru 4


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, “bilgi edinme hakkının sınırları” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bu Kanun kapsamı dışında olan adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgelerdendir?

Soru 5


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu itirazları kaç iş günü içinde karara bağlar?

Soru 6


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurul üyeleri kaç yıl görev yaparlar?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun amaçlarından değildir?

Soru 8


4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’na göre “Bilgi Edinme Başvuru Usulü”yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren nereye itiraz edebilir?

Soru 10


I Dilekçeyle başvuru

II Elektronik postayla başvuru

III Faks yoluyla başvuru

IV Tebligat yoluyla başvuru

Yukarıdakilerden hangileri 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nda belirtilen başvuru usullerindendir?

Soru 11


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, aşağıdaki uzmanlık alanlarından hangisi yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır?

Soru 12


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, bilgi edinme hakkının sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 13


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre vatandaşın istemiş olduğu bilgi veya belgenin başvurulan kurumun içindeki başka bir birimden sağlanması durumunda bilgi ve belgeye erişim en geç kaç gün içinde sağlanır?

Soru 14


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar, istenen bilgi veya belgenin, başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişimi en fazla kaç iş günü içinde sağlar?

Soru 15


Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, açıklanması veya zamanından önce açıklanması yasak olan bilgi veya belgeler hakkında aşağıdaki kanunlardan hangisi uygulanır?

Testin Enleri

halisesoydan
Doğru: 15
100 Puan
glsn
Doğru: 14
93.3 Puan
Ayinhilali
Doğru: 14
93.3 Puan
Fatih Hoca
Doğru: 14
93.3 Puan
Sakine Öz
Doğru: 14
93.3 Puan