4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 6

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 6 sorularını online çözebilirsiniz.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 6

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 6

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 6 - çöz

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 6 soruları cevapları
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 6


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışındadır?

Soru 2


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeleri aşağıdakilerin hangisi tarafından seçilir?

Soru 3


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulun sekretarya hizmetleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?

Soru 4


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, “bilgi edinme hakkının sınırları” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bu Kanun kapsamı dışında olan idari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgelerdendir?

Soru 5


Bu kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Bu amaç aşağıdaki kanunlardan hangisine karşılık gelmektedir ?

Soru 6


4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre bilgi almak için, başvuruda aşağıdakilerden hangisinin olması gerekli değildir?

Soru 7


4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre hangi durumda başvuru sahibine olumsuz cevap verilebilir?

Soru 8


4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre; bilgi edinme başvurusu reddedilen kişi yargı sürecine girmeden önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde kurula itiraz edebilir?

Soru 9


4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre başvuru cevaplama yöntemi değildir?

Soru 10


4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul kararını kaç gün veya iş gününde verir?

Soru 11


4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurum ve kuruluşlar kurulun istediği her türlü belgeyi kaç gün ya da iş gününde verirler?

Soru 12


4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre hangi durumda idari yargıya başvuru durur?

Soru 13


4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller neye göre belirlenir?

Soru 14


4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurum ve kuruluşlar her yıl hazırladıkları raporları kurula ne zaman gönderirler?

Soru 15


4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul hazırladığı rapor ile kuruluşların raporlarını birlikte TBMM’ye hangi ayda gönderir?

Testin Enleri

ipek durak
Doğru: 15
100 Puan
mehmetsami
Doğru: 15
100 Puan
Saliha Çetin
Doğru: 15
100 Puan
ihpus
Doğru: 15
100 Puan
Reo
Doğru: 15
100 Puan