4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 10

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 10 sorularını online çözebilirsiniz.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 10

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 10

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 10 - çöz

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 10 soruları cevapları
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 10


Soru 1


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre başvuru dilekçesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

Soru 2


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi bu kanun’un kapsamında yer alır?

Soru 3


4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’na göre; bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine, yasanın 16. ve 17. maddelerinde öngörülen sebeplere dayanılarak verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.

Aşağıdaki seçeneklerde “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’na göre; bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibinin yargı yoluna başvurmadan kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na itiraz edebilir.

Kurul, bu konudaki kararını kaç gün içinde verir?

Soru 5


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi ve belgeye erişimi kaş iş günü içinde sağlarlar?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bir başvuru şekli değildir?

Soru 7


4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu aşağıda belirtilen mercilerin hangisinin faaliyetlerine uygulanmaz?

Soru 8


4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, kurum ve kuruluşlar hazırlayacakları raporları Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna her yıl hangi ayın sonuna kadar göndermek zorundadırlar?

Soru 9


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme başvurusunda, başvuru sahibinin dilekçesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

Soru 10


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarını, başvuru sahibi kaç iş günü içinde ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır?

Soru 11


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre özel hayatın gizliliği kapsamında kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir?

Soru 12


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa başvuru dilekçesiyle ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

Soru 13


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenen bilgi veya belgenin, başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim kaç iş günü içinde sağlanır?

Soru 14


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 15


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme hakkının sınırları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisi bu Kanun kapsamına dâhildir?

Testin Enleri

Kenan Gedikoglu
Doğru: 15
100 Puan
Burcu deniz Kaba
Doğru: 15
100 Puan
kağanç
Doğru: 15
100 Puan
Ufuk Didem
Doğru: 15
100 Puan
EMLKRTY
Doğru: 15
100 Puan