4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 8

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 8 sorularını online çözebilirsiniz.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 8

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 8

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 8 - çöz

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 8 soruları cevapları
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 8


Soru 1


Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi itirazını nereye yapmalıdır?

Soru 2


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, “İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadığı hâllerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini” tanımı aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

Soru 3


4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurulun sekretarya hizmetleri ……………… tarafından yerine getirilir.

Boş bırakılan yere uygun olan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’na göre; bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar başvuru sahibinin talepleri ile ilgili hangi işlemleri yapamazlar?

Soru 5


4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’na göre; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Soru 6


4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’na göre; aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisi bilgi edinme hakkı kapsamına dâhildir?

Soru 7


Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi yargı yoluna başvurmadan önce aşağıdakilerden hangisine itiraz edebilir?

Soru 8


I. Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilme

II. Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilme

III. Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını inceleme ve not alabilme

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgiliye yukarıdaki imkânlardan hangisini/hangilerini sağlarlar?

Soru 9


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren itirazını aşağıdakilerden hangisine edebilir?

Soru 10


Bilgi edinme başvuru konusu tavsiye ve mütalaa içeriyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 11


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere hangi bilgileri hazırlayacakları raporda göstermezler?

Soru 12


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, bilgi edinme istemi reddedilen kişinin, yargı yoluna başvurmadan önce; kararın tebliğinden itibaren Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz süresi ve Kurulun bu konudaki karar süresi sırasıyla kaç gündür?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre belge türüne girmez?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Başvurusunda Başvuru usulleri ile ilgili hangi bilgi yanlıştır?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir?

Testin Enleri

Burcu deniz Kaba
Doğru: 15
100 Puan
EMLKRTY
Doğru: 15
100 Puan
cihangir
Doğru: 15
100 Puan
Geronimo
Doğru: 15
100 Puan
Ayinhilali
Doğru: 15
100 Puan