4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 9

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 9 sorularını online çözebilirsiniz.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 9

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 9

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 9 - çöz

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 9 soruları cevapları
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 9


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir?

Soru 3


4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun’una göre bilgi veya belgeye erişim süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun’una göre Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre kurum ve kuruluşları bir önceki yıla ait olmak üzere kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını gösterir rapor her yıl hangi ayın sonuna kadar bilgi edinme değerlendirme kuruluna gönderilir ?

Soru 6


4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun sekretarya işlemlerini hangi kurum yürütür ?

Soru 7


4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyelerini kim seçer?

Soru 8


4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre Kurum ve kuruluşlar istenilen belge ve bilgiye erişimi kaç gün içinde sağlamak zorundadır?

Soru 9


4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere hangi bilgileri hazırlayacakları raporda göstermezler?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, zorunlu olmayan husustur?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme başvurularına konu olur?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre belge türüne girmez?

Testin Enleri

2020
Doğru: 15
100 Puan
EMLKRTY
Doğru: 15
100 Puan
Coşkun ŞAHİN
Doğru: 15
100 Puan
Munir
Doğru: 15
100 Puan
Ayinhilali
Doğru: 15
100 Puan