657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4 çöz.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4 çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4 online çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4 Çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4 çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4 çöz

Online 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4 Soruları çöz

Soru 1


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek” fiilini işleyen memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak” eylemi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

Soru 3


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten ne kadar sağlık izni verilir?

Soru 4


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memura çocuğunun evlenmesi hâlinde isteği üzerine kaç gün izin verilir?

Soru 5


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, “Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.” şeklinde ifade edilen husus aşağıdaki genel haklardan hangisidir?

Soru 6


I. Sınıflandırma

II. Kariyer

III. Liyakat

IV. Disiplin

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkeleri arasında yer almaz?

Soru 7


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek” eylemi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

Soru 8


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyetten çıkarma cezası vermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi disiplin cezaları arasında sayılmaz?

Soru 10


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Kaymakamlar, aşağıdaki sınıflardan hangisine girerler?

Soru 11


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aday memurların adaylık süresi en az kaç yıldır?

Soru 12


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre muvazzaf askere giden memurlar, tekrar göreve dönmek istemeleri hâlinde terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar?

Soru 13


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki unvanlardan hangisi Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında yer alır?

Soru 14


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurun isteği üzerine, kendisinin evlenmesi hâlinde kaç gün mazeret izni verilir?

Soru 15


Memurların idare veya kişilere bile bile, isteyerek zarar vermesi hâline ne denir?

Paylaş

Etiketler: