657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2 sorularını online çözebilirsiniz.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2 - çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2 soruları cevapları
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2


Soru 1


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin temel ilkelerden değildir?

Soru 2


Bulundukları yerden, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları hangi görev yerinde ödenir?

Soru 3


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadrosu kaldırılmış olan memurlar kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya en geç ne kadar süre içinde atanırlar?

Soru 4


“Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselere .......................… denmektedir.”

Yukarıda cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 5


I- Mühendislik ve mimarlık

II- Tabiplik

III- Veterinerlik

IV- Köy ve kasaba imamlığı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıdaki kadrolardan boş olanlardan hangilerine açıktan vekil atanabilir?

Soru 6


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi memurun derece yükselmesi için gerekli koşullardan değildir?

Soru 7


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mal bildiriminde bulunmayan memura ne ceza verilir?

Soru 8


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi derece yükselmesi için gerekli şartlardan değildir?

Soru 9


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylıktan kesme veya kademe ilerlemesi durdurma cezası alan memurlar hangi görevlere atanamazlar?

Soru 10


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idarenin zarara uğratılması hâlinde bu memura aşağıdakilerden hangisinin uygulanması esastır?

Soru 11


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitim aşağıdaki hangi mevzuat dâhilinde yürütülür?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi değildir?

Soru 13


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek fiili hangi cezayı gerektirir?

Soru 14


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her kaç yılı için bir kademe ilerlemesi daha verilir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan hizmet sınıflarından değildir?


Paylaş

Testin Enleri

YÖNETİCİ1
Doğru: 15
100 Puan
Selda cetin
Doğru: 15
100 Puan
Datça48
Doğru: 15
100 Puan
tekin canpola
Doğru: 15
100 Puan
hk
Doğru: 15
100 Puan