Sayısal Mantık Soruları

Sayısal Mantık Soruları

Sayısal Mantık Soruları

Sayısal Mantık Sorularını ve cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz. Sayısal mantık soruları tamamen özgün formatta sinavtime tarafından hazırlanmıştır.


1. - 2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Soru1) 1 den 20 ye kadar olan tam sayılann kareleri soldan sağa doğru yan yana yazılarak A = 14916 ... 361400 biçiminde bir A sayısı elde ediliyor.

A kaç basamaklı bir sayıdır?

A) 40 B) 42 C) 45 D) 46 E) 48

Cevap E


Soru 2) A sayısının soldan 20. rakamı kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 9

Cevap B


3. - 5. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Soru 3) Aşağıdaki kurallar uygulanarak bütün terimleri birer pozitif tam sayı olan a1, a2, a3..... an dizileri oluşturuluyor:

Dizinin ilk iki terimi olan a1 ve a2 , a1 > a2 olmak koşuluyla istenildiği gibi seçilir.

Üçüncü ve sonraki terimlerin her biri, kendinden iki önceki terimle bir önceki terimin farkı alınarak bulunur. Örneğin, a3 = a1 - a2; a5 = a3 - a4 şeklinde bulunur.

Bu farkın pozitif tam sayı olmadığı durumda sayı dizisi sonlanır.

ÖRNEK:

İlk iki terim 22 ve 14 olarak seçilirse aşağıdaki altı terimli dizi elde edilir:

22,14, 8, 6, 2, 4

2 - 4 = -2 dir ve -2 sayısı pozitif tam sayı olmadığından 4 sayısı dizinin altıncı ve son terimidir.

18,x,7,4,3,y,2

Yukarıdaki dizide x + y toplamı kaçtır?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 14 E) 16

Cevap C


Soru 4) Dizinin ilk iki terimi 66 ve 40 olarak seçilirse son terimi kaç olur?

A) 4 B) 6 C) 7 D) 10 E) 13

Cevap D


Soru 5) Altı terimli bir dizinin son iki terimi birbirine eşittir.

Buna göre dizinin ilk terimi son teriminin kaç katıdır?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

Cevap A


6. - 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Soru 6) Birim karelerden oluşan dikdörtgen biçimindeki bir karton, şekildeki çizgi boyunca kesilerek A ve B parçalarına aynlıyor.

Sayısal Mantık Soruları

A parçası 2 birim aşağıya kaydırılıp B parçasının üzerine yapıştırılırsa oluşacak şeklin alanı kaç birim kare olur?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

Cevap B


Soru 7) B parçası 1 birim sola kaydırılıp A parçasının üzerine yapıştırılırsa oluşacak şeklin alanı kaç birim kare olur?

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

Cevap C


Matematik Sayısal Mantık Testi 2

Matematik Sayısal Mantık Testi 1


Yorum Yaz