2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

Seda kendi öğrenme sürecini hatırlar, düşünür, bunları kontrol eder ve yönlendirir. Bir problemi çözmek için farklı yöntemler kullanır ve problemlere yeni çözümler üretir.

Gagne'ye göre Seda'nın bu özelliği hangi öğrenme ürünü içerisinde yer alır?

Soru

Seda kendi öğrenme sürecini hatırlar, düşünür, bunları kontrol eder ve yönlendirir. Bir problemi çözmek için farklı yöntemler kullanır ve problemlere yeni çözümler üretir.

Gagne'ye göre Seda'nın bu özelliği hangi öğrenme ürünü içerisinde yer alır?

A) Sözel bilgi

B) Zihinsel beceri

C) Tutum

D) Bilişsel strateji

E) Psikomotor beceri


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Seda kendi öğrenme sürecini hatırlar, düşünür, bunları kontrol eder ve yönlendirir. Bir problemi çözmek için farklı yöntemler kullanır ve problemlere yeni çözümler üretir. Gagne'ye göre Seda'nın bu özelliği hangi öğrenme ürünü içerisinde yer alır?

Seda kendi öğrenme sürecini hatırlar, düşünür, bunları kontrol eder ve yönlendirir. Bir problemi çözmek için farklı yöntemler kullanır ve problemlere yeni çözümler üretir. Gagne'ye göre Seda'nın bu özelliği hangi öğrenme ürünü içerisinde yer alır? Seda kendi öğrenme sürecini hatırlar, düşünür, bunları kontrol eder ve yönlendirir. Bir problemi çözmek için farklı yöntemler kullanır ve problemlere yeni çözümler üretir. Gagne'ye göre Seda'nın bu özelliği hangi öğrenme ürünü içerisinde yer alır?