Sınıf Yönetimi (Çıkmış Sorular)

Sınıf Yönetimi (Çıkmış Sorular)

Sınıf Yönetimi (Çıkmış Sorular) - çöz

Sınıf Yönetimi (Çıkmış Sorular) soruları cevapları
Sınıf Yönetimi (Çıkmış Sorular)

Sınıf Yönetimi (Çıkmış Sorular)Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi demokratik sınıf yönetimi anlayışının özelliklerinden değildir? (2017)

Soru 2


Sınıf içi iletişim sürecinde aşağıdakilerden hangisi hatalı bir öğretmen davranışıdır? (2017)

Soru 3


Farklı değişkenlerin birlikte işleyişe katıldığı etkili bir sınıf yönetimi sürecinde aşağıdakilerden hangisi en az etkiye sahiptir? (2017)

Soru 4


Öğretmen, öğretim sürecinin en önemli rollerinden birini üstlenir. Fakat bu rolü yanlış anlayan bazı öğretmenler, kendisini tek karar merkezi olarak görüp baskıcı, katı disipline dayanan bir sınıf atmosferi oluşturur. Bu durum, öğrencileri iç denetimden ve içsel güdülenmeden yoksun hâle getirecektir.

Sınıf yönetimi süreci açısından, bu paragrafta ele alınan öğretmen tipi aşağıdakilerden hangisidir? (2017)

Soru 5


Öğrencilerimizi gözleyerek ve denetim altında tutarak kurallara uymalarını sağlamak çağdaş bir yöntem değildir. Öğrencilerin, bir otoritenin varlığı söz konusu olmadığında da kurallara uyması, olumlu öğretmen tutumuyla sağlanabilir. Öğrenciler yanlış davranışlar sergilediğinde onlara kişilik zedeleyici ve fevri tepkiler verilirse bu durum onlara olumsuz model olacak, onları istendik davranışlardan uzaklaştıracaktır.

Bu paragrafa göre olumlu öğretmen tutumunun öğrencilerde aşağıdaki özelliklerin hangisinin gelişimine katkı yaptığı söylenebilir? (2017)

Soru 6


Etkili bir sınıf yönetimi sürecinde öğretmenin, öğrencilerini güdülemek için aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? (2017)

Soru 7


Emre Öğretmen, sınıf içi etkinliklerini planlarken öğrencilerin fiziksel ve duygusal özelliklerini dikkate alır. Ayrıca birbirini olumsuz etkilemesinden endişe duyduğu öğrencilerinin sınıfta etkileşime giremeyecekleri yerlere oturmalarını sağlar. Gerek gördüğünde ödül ve cezaya da başvurur.

Bu paragrafa göre Emre Öğretmen’in sınıf yönetiminde temel aldığı model aşağıdakilerden hangisidir? (2017)

Soru 8


Aşağıdaki öğretmen özelliklerinden hangisi çağdaş sınıf yönetimi anlayışına uygun değildir? (2017)

Soru 9


Merve Öğretmen, öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerini geliştirmek için öğrencilerden kazalar ve nedenleriyle ilgili bir kompozisyon yazmalarını istemiştir. Kompozisyonları okurken öğrencilerin neredeyse tamamının sınıf arkadaşları Şeyda’nın trafik kazasında yaralanmış olmasına değinmesi Merve Öğretmen’in dikkatini çekmiştir.

Buna göre öğrencilerin çoğunluğunun bu olaya değinmiş olması sınıfın hangi yapısal özelliğiyle ilgilidir? (2017)

Soru 10


I. Öğrencilerine, davranışları öncesinde davranışın olumsuz sonuçlarını belirtir.

II. Öğrencilerin istenmeyen davranışlarını sürekli görmezden gelir.

III. Öğrencilerin olumlu davranışlarını pekiştirir.

Sınıf içerisinde meydana gelebilecek olumsuz durumların önlenmesinde Süleyman Öğretmen, yukarıdaki uygulamalardan hangilerini yapmalıdır? (2016)

Soru 11


“Ders esnasında Kenan Öğretmen’in, önemli bir durum için kısa süreliğine okul idaresine kadar gelmesi istenmiştir. Kenan Öğretmen sınıftan çıkarken; “Sanki sınıfta ben varmışım gibi gürültü yapmadan çalışmalarınıza devam etmenizi istiyorum.” demiştir. Geri döndüğünde sınıfta gürültünün en üst seviyede olduğunu görmüştür. Sınıfa girdiğinde ise bir anda sesler kesilmiş ve bütün öğrenciler çalışmalarına devam etmiştir.”

Kenan Öğretmen’in sınıfta bulunup bulunmamasına göre öğrencilerin sergiledikleri durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? (2016)

Soru 12


Seda ile Suna öğretmenin öğrencilerle iletişim konusundaki yaklaşımları farklıdır. Seda Öğretmen: “Her zaman çok kibarsın.”, “Okulun en başarılı öğrencisi sensin.”, “Şimdiye kadar gördüğüm en düzenli sınıfsınız.” gibi övgü ifadeleri kullanırken; Suna Öğretmen: “Temizlik konusunda böyle hassas davranırsanız öğretmeniniz tarafından çok sevilirsiniz.”, “İletişim kurarken özenli davranman çok güzel.”, “Sınavlarda yüksek not almanı, çok düzenli çalışmana bağlıyorum. Böyle devam etmeni dilerim.” gibi teşvik ifadeleri kullanmaktadır. Bu iki durumun sonuçlarına bakıldığında, teşvik ifadelerinin öğrencilerin kurallara uymasında daha etkili olduğu görülmüştür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi övgü veya teşvik ifadeleri kullanmanın okul ve sınıf içi kurallara uymadaki etkisini açıklamaktadır? (2016)

Soru 13


“Gamze Öğretmen, öğrencilerinin derse karşı ilgisiz olduklarını görmüş ve birçok farklı öğretim yöntemi uygulasa da bir türlü etkin katılımı sağlayamamıştır. Bir gün farklı bir tavır sergileyerek daha renkli ve uyumlu giyinmiş, güzel takılar takmıştır. Bunların yanı sıra ders anlatırken jest, mimikleri ve ses tonunda farklılıklar yaparak daha özenli bir Türkçe kullanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda, öğrencilerin derse olan ilgilerinin arttığını gözlemlemiştir.”

Yukarıda Gamze Öğretmen’in yaptığı değişikliklerin iletişim üzerindeki hangi etkisine vurgu yapılmıştır? (2016)

Soru 14


“Ekonomik bakımdan düşük gelirli ailelerin olduğu ve davranış problemleri olan çocukların bulunduğu bir çevrede öğretmenliğe yeni başlayan Sami Bey, sınıf yönetimi konusunda sıkıntılar yaşamaktadır.”

Bu konuda rehberliğe ihtiyaç duyan Sami Öğretmen aşağıdakilerden hangisini öncelikle yapmalıdır? (2016)

Soru 15


“8/A Sınıf Rehber Öğretmeni Servet Bey, ilk dersine girdiğinde daha önce hazırladığı bir listeden sınıf içinde uyulması gereken kuralları tek tek okumuştur. Bu kurallara tüm öğrencilerin sorgulamadan uymaları gerektiğini aksi durumda ceza alacaklarını söylemiştir. Daha sonra bu kuralları sınıfın panosuna asmıştır.”

Buna göre, Servet Öğretmen’in sınıf yönetimi konusunda uyguladığı yaklaşım hangisidir? (2016)

Soru 16


“Ergonomi kavramı; yaşanılan, çalışılan mekânların iklim ve fiziksel şartlara göre en verimli ve sağlıklı hâle getirilmesiyle açıklanır.”

I. Araçları ve düzenekleri ortamın fiziksel özelliklerine göre uyarlamıştır.

II. Sınıfı yeterince aydınlatmış ve uygun şekilde renklendirmiştir.

III. Sınıfı uygun ısı ve hijyen kurallarına göre düzenlemiştir.

Buna göre bir öğretmen sınıfına yukarıdakilerden hangilerini uygularsa ergonomik bir öğrenme ortamı tasarlamış olur? (2016)

Soru 17


“Hülya Öğretmen, derslerini coşkulu bir şekilde işlemekte, konuları anlaşılabilir etkinliklerle aktarmakta, çeşitli öğretim materyallerinden ve yöntemlerinden faydalanmakta, öğrencilerine öğrenme için eşit fırsatlar sunmakta, sürekli bilgisel gelişim sağlamakta ve üretken davranmaktadır.”

Bu şekilde, etkili öğretmen davranışları sergileyen Hülya Öğretmen’in sınıfında aşağıdaki durumların hangisi gözlenmez? (2016)

Soru 18


“Didem Öğretmen, ders esnasında öğrencileriyle daha çok arkadaş gibidir. Ders işlerken güven veren bir atmosfer oluşturur. Öğrenme etkinlikleri sırasında bir lider ve rehber gibi hareket eder. Öğrencilerinin, düşüncelerini söylemelerine ve kendisini eleştirmelerine izin verir ve onları bu konuda cesaretlendirir.”

Buna göre, Didem Öğretmen’in sınıf içinde sergilediği öğretmen rolü aşağıdakilerden hangisidir? (2016)

Soru 19


“Bir öğretmen dersini işlerken en arka sıradaki iki öğrenci tartışmaya başlamış, sonra öğrencilerden biri sınıftan ağlayarak çıkmıştır.”

Bu durum karşısında öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? (2016)

Paylaş

Sınıf Yönetimi (Çıkmış Sorular) sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

phoebe lily
Doğru: 19
100 Puan
lütfiye pol
Doğru: 19
100 Puan
muhammed çe
Doğru: 19
100 Puan
yunus deniz
Doğru: 19
100 Puan
ibrahimerdo
Doğru: 19
100 Puan