Sınıf Yönetimi

Sınıf Yönetimi

Sınıf Yönetimi

Sınıf Yönetimi

Sınıf yönetimi. öğrenme sürecini etkili ve verimli hale getirmek olarak özetlenebilir: Geleneksel ve çağdaş olarak iki başlık altında incelenir.

Geleneksel Yaklaşım

Merkezde öğretmen vardır.

Sınıf içi kurallar katıdır ve genelde öğretmen belirlenir.

Tepkisel: İstenmeyen davranışa karşı tepki istenilen davranışa karşı övgü söz konusudur.

Önleyici: İstenmeyen davranışı ve sonucu olmadan önlemeye yönelimdir.

Çağdaş Yaklaşım

Merkezde öğrenci vardır.

Esnek ve katılımcıdır.

Kurallar demokratik sınıfın katılımıyla belirlenir.

Öğretmen modeldir.

Gelişimsel: Öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alır.

Bütünsel: Sınıf yönetimini etkileyen tam ögelerin birlikte ele alınmasını öngörür.

(Tepkisel, önleyici ve gelişimsel modellere de duruma göre yer verilir)


Sınıf iletişimi

Öğrenci sayısı, ışık, ısı, renk, gürültü, temizlik öğrenme üzerinde etkilidir. Oturma şekli de diğer bir önemli unsurdur. Bunların hepsinden önemlisi öğretmen - öğrenci ve öğrencilerin kendi aralarındaki etkileşim/iletişim sürecidir.


Sınıf Yönetimi (İstenmeyen Davranışlar)

Okullarda eğitsel çabaları engelleyen her tür davranış istenmeyen davranış olarak adlandırılır. Davranışın istenmeyen davranış olduğu aşağıdaki ölçütlere göre anlaşılır:

Davranışın öğrencinin kendisinin ya da sınıftaki arkadaşlarının öğrenmesini engellemesi

Davranışın öğrencinin ya da arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye sokması

Davranışın, okulun araç ve gereçlerine ya da arkadaşlarının eşyalarına zarar vermesi

Davranışın öğrencinin diğer öğrencilerle toplumsallaşmasını engellemesi olarak düşünülmektedir.

Sınıf Ortamında İstenmeyen Davranışlar Nelerdir?

 • Bireysel Davranışlar
 • Arkadaşlarına Dönük Davranışlar
 • Öğretmene Dönük Davranışlar

a. Bireysel Davranışlar

 • Derse geç kalma
 • Derse dikkatini vermeme
 • Söz almadan konuşma / çok konuşma
 • Sözle veya sözsüz olarak gürültü yapmak
 • Çalışmamak
 • Sıralarda oturmamak
 • Kişisel temizliğine dikkat etmemek

b. Arkadaşlarına Dönük İstenmeyen Davranışlar

 • Arkadaşlarını öğretmene şikayet etmek
 • Arkadaşlarına lakap takmak
 • Derste diğer arkadaşlarını rahatsız etmek
 • Başkalarının eşyalarını izinsiz almak
 • Arkadaşlarıyla sağlıklı bir iletişim kuramamak

c. Öğretmene Dönük İstenmeyen Davranışlar

 • Verilen görevi yapmamak
 • Verilen ev ödevini yapmamak
 • Öğretmenine karşı gelmek
 • Öğretmenini ailesine şikayet etmek

İstenmeyen Davranışlarla Baş etme

Öğretmen öğrencilerinde görmek istediği davranışlar için model olmalıdır. Öğretmen bütün öğrencilerine sorumluluk vermelidir. İstenmeyen davranışların ortadan kaldırılmasında bireysel ilgilenme önemli bir çalışmadır. Öğretmen bireysel görüşmeler konusunda istekli ve yaratıcı olmalıdır.

Sorunlu öğrenciye yardım etmenin yolları aşağıda açıklanmıştır:

Edilgin Dinleme

Sessizlik (edilgin dinleme) öğrenciye gerçekten kabul edildiğini duyumsatan ve sizinle daha fazla paylaşması için onu yüreklendiren çok güçlü bir sözsüz iletidir.

Kabul Edildiğini Gösteren Tepkiler

Hı-ht. evet. anlıyorum gibi sözlü belirtiler ya da davranışlar ona karşı ilgili olduğumuzu ve anlatılanlara dikkat ettiğimizi gösterir.

Öğrencinin istenen davranışı gösterebilmesinin bir koşulu da tutarlılıktır.

İstenen davranışı sürekli gösterebilmenin bir koşulu da kişinin değil, davranışın değerlendirilmesidir.

"Yaptığın iş güzel olmuş, arkadaşın yerine otururken kalkıp ona yer vermen güzel bir davranış" gibi .

Öğrencilerde olumsuz davranışı aza/tıp olumlu davranışı geliştirme sürecinde öğretmen şunları yapabilir:

Öğrencilerine karşı her zaman olumlu ifadeler kullanmalıdır.

Fiziksel görünümüne kıyafetine dikkat etmelidir.

Beden dilini etkili kullanmalıdır.

Öğrenci etkinliklerine olumlu yaklaşmalıdır.


Sınıf Yönetimi Kısaca

Araştırmalar sınıfı görsel olarak tarayıp öğrenciyle kurulan göz kontağının öğrenciyle bireysel olarak ilgilenmek kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Tekrarlanan ikazlar öğrenciyle olan ilişkilerinde tartışmaya girmelerine engel olmuştur.

"Seni anlıyorum fakat ... " şeklinde kuralı tekrarlamak gerekir.

Öğrencilerin istenmeyen Davranışlarında Öğretmene Öneriler

İstenmeyen davranışı ortadan kaldırmak öncelikle sorunu doğru anlamayı gerektirir.

Davranış sorunları gösteren öğrencilerinize kendileri hakkında düşüncelerinizi. düzenli bir iletişim örüntüsü içinde ileterek onların davranışlarını yönlendirmeleri için gerekli dönütleri sağlayın.

Sorunlu davranışınm karşısında güvenli. hoşgörülü. ve kararlı bir tutum gösterin.

Öğrencilerinizin tepkilerini bastırmak yerine anlamayı seçin.

Öğrencilerinizle ders dışı zamanlarda da birlikte olmak için uygun fırsatlar yaratın.


Sınıf Yönetimi Online Sorular

Sınıf Yönetimi Soruları I

Sınıf Yönetimi Soruları II

Sınıf Yönetimi Soruları III

Sınıf Yönetimi Soruları IV

Sınıf Yönetimi Soruları V


(0 değerlendirme)

Yorum Yaz