Sınıf Yönetimi Test

Sınıf Yönetimi Test

Sınıf Yönetimi Test - çöz

Sınıf Yönetimi Test soruları cevapları
Sınıf Yönetimi Test

Sınıf Yönetimi TestSoru 1


Eğitim öğretim ortamında gerçekleştirilecek etkinlikler ile ilgili olarak Ifade edilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


Öğrenci merkezli öğretim uygulamalarının gerçekleştiği bir eğitim-öğretim ortamında öğretmenin görevleri ile ilgili olarak ifade edilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


Bir öğretmenin sahip olduğu mesleki beceriler aşağıdakilerden hangisi için geçerli değildir?

Soru 4


I. Eleştirel ve yargılayıcı

ll. Hoşgörülü ve sabırlı

lll. Günlük planların dışına çıkmayan

IV. Gelişmeye açık

V. Sınıfın yaşça biraz büyük üyesi

Yukarıda sıralanan özelliklerden hangileri çağdaş anlayışa sahip bir öğretmene ait özelllklerdir?

Soru 5


Çocuğun televizyon izlemekten hoşlandığım ve ödevlerini yapmak istemediğini ifade ederek öğretmenden yardım isteyen bir veliye öğretmenin önereceği en uygun çözüm önerisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdaki değişkenlerden hangisinin öğretim sürecinde, öğrenmeler üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha azdır?

Soru 7


Gerekli koşullar sağlandığında herkes öğrenebilir düşüncesinde olan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?

Soru 8


Öğrencilere doğrudan yaşantı sağlamak isteyen bir öğretmen aşağıdaki uygulamalardan hangisini tercih etmelidir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi öğrenme üzerinde etkili olması beklenen bir öğretmen davranışı değildir?

Soru 10


Öğrencilerin öğrenme sürecine katılmalarını sağlamaya çalışan bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yaparsa bu amacına ulaşmamış olur?

Soru 11


Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğrenci katılımını sağlamada daha etkilidir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi istenmeyen davranışı önlemede en az etkiye sahiptir?

Soru 13


I. Bireysel ihtiyaçlara cevap verir.

Il. Öğrencilerin öğrenmenin sorumluluğunu üstlenmelerini sağlar.

lll. Çoklu zeka uygulamalarını gerçekleştirir.

Sınıfta oluşturulan öğrenme merkezleri ile ilgili olarak sıralanan özelliklerden hangileri doğrudur?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin davranış düzenlemeleri boyutunda gerçekleşen bir uygulama değildir?

Soru 15


Sınıf içerisinde çıkabilecek istenmeyen davranışları azaltmada aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olması beklenir?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin amaçlanndan biri değildir?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinde öğrenciyi olumsuz davranışa yönelten öğretmen kaynaklı davranışlardan biri değildir?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi öğrenciyi olumsuz davranışa iten nedenlerinden biri değildir?

Paylaş

Sınıf Yönetimi Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

sauron55
Doğru: 18
100 Puan
muhammed cu
Doğru: 18
100 Puan
nino
Doğru: 18
100 Puan
ali akalı
Doğru: 18
100 Puan
süleyman yı
Doğru: 18
100 Puan