Sınıf Yönetimi Test

Sınıf Yönetimi Test

Sınıf Yönetimi Test - çöz

Sınıf Yönetimi Test soruları cevapları
Sınıf Yönetimi Test

Sınıf Yönetimi Test



Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi okulda disiplini sağlamaya yardımcı faktörlerden birisi değildir? 

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamını etkileyen çevresel koşullardan birisi değildir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin kontrolsüz disiplin sorunlarından birisi değildir? 

Soru 4


Sınıf ortamındaki fiziksel koşulların iyileştirilmesi konusu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi yazı tahtasının yeşile boyanmasında tercih nedeni olmaktadır? 

Soru 6


Sınıf ortamında öğretimi sınırlayan psiko-sosyal etmen aşağıdakilerden hangisidir? 

Soru 7


Eğitim sürecine giren kişinin davranışlarında meydana gelmesi istenen değişmeler ve farklılaşmalara ne ad verilir? 

Soru 8


Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Okullarda yapılan planlı, kontrollü ve örgütlenmiş öğretme faaliyetlerine ne ad verilir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sınıf yönetiminde ideal bir öğretmende bulunan özelliklerden birisi değildir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi öğretmeni disiplin sorununa geliştirdiği tepki yöntemlerinden birisi değildir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi disiplin sorunu çıkmasını engelleyici faktörlerden birisi değildir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi sınıfta sorun olan davranışlardan birisidir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamının iyileştirilmesi için önerilebilecek hususlardan birisi değildir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamı değişkenlerinden birisi değildir?

Paylaş

Sınıf Yönetimi Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

özcan kaçar
Doğru: 15
100 Puan
beksan2
Doğru: 14
93.3 Puan
karaca589
Doğru: 14
93.3 Puan
mehmet reşa
Doğru: 13
86.6 Puan
farukyazar
Doğru: 13
86.6 Puan