Sınıf Yönetimi Testi

Sınıf Yönetimi Testi

Sınıf Yönetimi Testi - çöz

Sınıf Yönetimi Testi soruları cevapları

Sınıf Yönetimi Testi


Soru 1


Bireylerde davranış değiştirme ya da hedeflere uygun olmayan bilişsel, duyuşsal ve psikomotor yaşantılarda olumlu yönde, uygun hedefe veya sosyal amaca ulaştırmada, bireyin tepkisel durumu göz önünde bulundurularak iletişim sağlanır.

Yukarıda açıklaması verilen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


"Kısasa kısas" şeklinde davranış ve davranışa tepki arasında eş değerlik sağlanan sınıf düzenleme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


"Birey çok yönlü bir varlıktır. Bu yüzden bireyin öğrenme sürecinde, her türlü gelişim alanında desteklenmesi gerekir." görüşüne uygun bir öğrenme ortamı düzenlemek isteyen bir öğretmenin aşağıda verilen hangi sınıf - düzen modelini kullanması en uygundur?

Soru 4


Okul öncesi öğretmeni Fulya Hanım, çocuklarına farklı beceriler kazandırmak üzere öğretim etkinliklerinde en fazla olarak eğitsel oyunlara yer vermiştir. Bu sayede her bireyin ortak ilgi alanında birleşip hedeflenen becerilere erişilmesi sağlanmıştır.

Fulya Öğretmen'in düzenlemiş olduğu öğrenme sürecinin, bu şekilde bireyleri disipline etmesi hangi sınıf düzenleme modeliyle yakından ilgilidir?

Soru 5


Etkili ve kalıcı öğrenmelerin sağlandığı eğitsel ortamlarda en önemli unsur öğretmendir. Öğretmenlerin eğitsel ortama etki edebilecek her türlü alanda yetkin olması, donanımlı bireyler yetiştirmek için temel koşuldur.

Yukarıda verilen açıklamaya uygun olarak aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin eğitsel sürece olumlu yönde etki edebilecek özellikleri arasında olamaz?

Soru 6


Öğretim süreci uygulamalarına zemin olarak oluşturulan sınıf ortamları, eğitim programlarının en etkili ögesi sayılabilecek öğretim yaşantılarının verimli şekilde gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamalıdır. Bu süreçte sağlanacak çoklu düzen uygulamaları öğretimin etkiliğini artırırken; bazı disiplin problemlerine de ortam hazırlar.

Aşağıdakilerden hangisi çoklu uygulamaların en sağlıklı şekilde yürütülebileceği sınıf düzeni sağlama modelidir?

Soru 7


Bireysel öğrenmelerin ve hız becerisinin sağlanmasına olumlu yönde katkıda bulunan sınıf düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Aşağıda verilen sosyal yeterlik becerilerinden hangisi geleneksel modele uygun olarak öğretimin ve yönetimin gerçekleştirildiği bir sınıf ortamında söz konusu olamaz?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumsuz yönde etkileyen faktörlerden değildir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamında bir problem durumu karşısında öğretmenin göstermesi gereken uygun bir davranış değildir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi etkili bir sınıf uygulamasının ikincil unsurları arasındadır?

Soru 12


Bir programın belirlenmiş hedeflerine sağlıklı bir sınıf ortamı oluşturmadan ve sınıfın kontrolü sağlanmadan ulaşılamaz. Öğrenme - öğretme sürecini tesadüfi oluşumlardan kurtarmanın yollarından biri de sınıf kuralı oluşturmaktır.

Aşağıdakilerden hangisi, sınıf kuralı oluşturmada göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan biri olamaz?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi sınıf içi etkili iletişim ve düzenleyici mesaj özelliklerine uygun bir uygulama olamaz?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi öğretme, düzenleme ve değerlendirme yetkinliğine sahip bir öğretmenin öğrenmeye bakış açısı olarak düşünülemez?

Soru 15


Sınıf ortamında davranışsal problemlerin önceden tahmin edilip uygun tedbirlerin alınması, uygulamada çeşitliliği gerektirir. Bu şekilde davranış düzeltme uygulaması gerçekleştiren öğretmenlerin, mesleki tecrübeleri bu alandaki iş yükünü önemli ölçüde azaltacaktır.

Yukarıdaki şekilde gerçekleştirilen sınıf - düzen uygulamalarının hangi modelden hareketle gerçekleştirildiği söylenebilir?

Soru 16


Öğretim ortamlarının düzenlenmesinde en esnek yaklaşım olarak değerlendirilebilecek sınıf yönetim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler:
Sınıf Yönetimi Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

abit geylan
Doğru: 14
87.5 Puan
duygu erdug
Doğru: 14
87.5 Puan
mrvlg
Doğru: 13
81.2 Puan
ebru sırma
Doğru: 13
81.2 Puan
yasemin yağ
Doğru: 13
81.2 Puan