Sınıf Yönetimi

Sınıf Yönetimi

Sınıf Yönetimi

Sınıf Yönetimi kavramı, sınıf yönetiminin öğeleri, sınıf ortamının değişkenleri, sınıf yönetimi yaklaşımları, sınıf yönetimi disiplin sorunları ve çözümlerine ilişkin bilgiler hakkında bilgi sahibi olacaksınız.


Sınıf Yönetiminin Boyutları Nelerdir?

Sınıf yönetiminin boyutları;

Sınıf yönetimi etkinliklerinin birinci boyutunu, sınıf ortamının “fiziksel düzen” ine ilişkin olanlar oluşturur.

Sınıf yönetiminin ikinci boyutunu “plan-program” etkinlikleri oluşturur.

Sınıf yönetiminde üçüncü boyut “zaman” düzenine yönelik etkinliklerdir.

Sınıf yönetimin dördüncü boyutunu “ilişki düzenlemeleri” oluşturur.

Sınıf yönetiminde beşinci boyut “davranış düzenlemeleri” nden oluşur.


Sınıf Yönetiminin Öğeleri:

Sınıf Liderliği

Sınıf Atmosferi

Disiplin


Sınıf Ortamının Değişkenleri

Kural ve beklentilerin açıklığı

Ödül ve teşvik

Öğretebilme yeteneği

Yüksek beklentiler

Öğrencilerin derse katılımını sağlama

Okul – aile İlişkileri

Grup normları

Öğretmenlerin kendi aralarındaki ve yönetimle ilişkileri

Fiziksel çevre


Sınıf Dışı Değişkenler

Çevre

Aile

Okul


Sınıf İçi Değişkenler

Fiziksel Ortam

Eğitim Programları

Kaynaklar/Araç ve Gereçler

Zaman Yönetimi

Sınıfın Kuralları


Sınıf İçi Motivasyon Stratejileri

Öğrencilerin ilgilerini Anlayabilme

Konunun Kullanılabilirliğini Açıklama

Öğrencilerin Başarı Beklentisi Geliştirmelerine Yardımcı Olma

Dersi İlginç Hale Getirme

Öğrencilerde İstek Uyandırma

Ödüller Kullanma


Öğretmenler ve Öğrenciler Arasındaki İlişki Tipleri

1. Otoriter Öğretmen

2. Muhalefetsiz Öğretmen

3. Demokratik Öğretmen


İstenmeyen Davranışların Önlenmesine Yönelik Yaklaşımlar

1. İnsancı (Karışmacı Olmayan) Yaklaşım

2. Pazarlık Yaklaşımı

3. Davranışçı Yaklaşım


Pekiştireç, Pekiştirme ve Pekiştireç Türleri

İstendik davranışın arkasından verilen ve davranışın artmasını ya da kalıcı olmasını sağlayan herhangi bir uyara pekiştireç denir. İzlediği davranışın gerçekleşme olasılığını arttıran veya davranışın sürmesini sağlayan uyaranların ortama eklenmesi veya çekilmesi sürecine ise pekiştirme denir. Pekiştirme olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır.


Pekiştireç Türleri;

1. Birincil Pekiştireçler (Öğrenilmemiş Pekiştireçler)

2. İkincil Pekiştireçler (Öğrenilmiş Pekiştireçler)

 • Nesnel Pekiştireçler
 • Etkinlik Pekiştireçleri
 • Sosyal Pekiştireçler
 • Sembol Pekiştireçler

Sınıfta Disiplin Sağlama

1. Disiplin Sorunu Çıkmasını Önleyici Yöntemler

 • Planlı çalışmak
 • Akıcı etkinlik
 • Tutarlılık
 • Öğretmen Kontrolü
 • Kurallar Belirlemek


2. Disiplin Sorununa Tepki Yöntemleri

 • Görmezlikten Gelmek
 • Fiziksel Yakınlık
 • Göz Teması ve Sözsüz Uyarıcılar Kullanmak
 • Yeniden Yönlendirmek
 • Vazgeç ifadeleri ve Uyarıcılar Kullanmak
 • Güçlü Vazgeç ifadeleri kullanmak
 • Öğrenciyi Yalnız Bırakmak veya Yerini Değiştirmek
 • Sözel Azarlama ve Mesajlar Vermek
 • Eleştirmek
 • Sessizlik Zamanı Vermek
 • Öğrenci ile Konuşmak
 • Problemi Tanımak ve Çözmek

Sınıf Yönetimi Yaklaşımları

Geleneksel Yaklaşım

Tepkisel Yaklaşım

Önlemsel Yaklaşım

Çağdaş Yaklaşım

Gelişimsel Yaklaşım

Bütünsel Yaklaşım


Yorum Yaz