Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar Nelerdir? Atatürk siyasal alanda inkılaplar yaparak ülkemizde ulusal egemenliğin yerleştirilmesini amaçlamıştır. Siyasal alanda yapılan inkılaplardan bahsedilmeye Amasya Genelgesi'nden itibaren başlanmış, TBMM'nin açılması ile devam edilmiştir. Siyasa
Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar hakkında değerlendirme yaptık. Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar Nelerdir? Atatürk siyasal alanda inkılaplar yaparak ülkemizde ulusal egemenliğin yerleştirilmesini amaçlamıştır. Siyasal alanda yapılan inkılaplardan bahsedilmeye Amasya Genelgesi'nden itibaren başlanmış, TBMM'nin açılması ile devam edilmiştir. Siyasal alandaki diğer yenilikler şunlardır:

 

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

Mustafa Kemal'e göre 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla birlikte ulusal egemenliğe dayanan Yeni Türk Devleti kurulmuş, kişisel egemenlik sona ermişti . Bu nedenle saltanatın varlığının bir anlamı
kalmamıştı. Anlaşma Devletlerinin, Lozan'da iki hükumeti birbirine düşürmek amacıyla, TBMM Hükumetinin yanında İstanbul Hükumetini de görüşmelere davet etmeleri saltanatın kaldırılmasını hızlandırmıştır.

1 Kasım 1922'de çıkarılan bir kanunla saltanat, İstanbul'un işgalinden itibaren sona ermiş sayıldı. Halifeliğin devamı ve Osmanlı hanedanından bir kişinin Meclis tarafından halifelik görevine getirilmesi kabul edildi.

Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları

Yönetimde iki başlılık sona ermiştir. Böylece Lozan görüşmelerinde Anlaşma Devletlerinin Türk tarafını bölme girişimleri engellenmiştir.

Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir.

Milli egemenliğin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atılmış, TBMM Hükümeti Türkiye'de yönetimi tek başına ele almıştır.

TBMM, Abdülmecit Efendi'yi halife seçerek, halifeliği devam ettirmiştir. Bu durumun nedeni İngiltere'nin halifenin nüfuzundan faydalanmasını engellemekti. Halifelik siyasi gücünü kaybederek sembolik hale gelmiştir.

Din ile devlet işleri birbirinden ayrılmış, halifelik siyasi gücünü yitirmiştir. Bu gelişme devletin laikleşmesinde önemli bir adım olmuştur.

Türkiye'de devlet başkanlığı ve rejim sorunu ortaya çıkmış, bu sorun cumhuriyetin ilanını hızlandırmıştır.

siyasi alanda yapılan inkılaplar pdf, siyasi alanda yapılan inkılaplar 8. sınıf, siyasi alanda yapılan inkılaplar kronolojik sıralama, siyasi alanda yapılan inkılapların amacı

Cumhuriyetin İlan Edilmesi (29 Ekim 1923)

Cumhuriyet, egemenlik hakkının ulusa ait olduğu ve bu hakkını belli süreler için seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir. 1920 yılında TBMM'nin açılması, 1921 Anayasası'nda egemenliğin ulusa ait olduğunun kabul edilmesi ve saltanatın kaldırılması cumhuriyete yönelişin açık birer göstergesiydi . Ayrıca 13 Ekim 1923'te Türkiye'nin başkenti olarak Ankara'nın ilan edilmesi, artık yeni rejimin adının konulması zamanının geldiğini göstermekteydi.

TBMM'nin açılmasıyla birlikte cumhuriyetin ilan edilmemesinde,

Zamansız rejim tartışmalarına neden olmamak

Ulusal güçlerin parçalanmasını ve zayıflatılmasını engellemek

Saltanatın birleştirici etkisinden yararlanmak etkili olmuştur.


Cumhuriyetin ilan Edilmesinin Sonuçları

Yeni Türk Devleti'nin rejimi belirlenmiş ve bu konudaki kargaşa sona ermiştir.

Milli Mücadelenin başından beri amaçlanan ulusal egemenlik ilkesi gerçekleştirilmiştir.1921 Anayasası'nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Türkiye'nin hükümet şeklinin "cumhuriyet" olduğu, devletin dininin İslam olduğu, resmi dilinin Türkçe olduğu şeklindeki maddeler anayasaya girmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın cumhurbaşkanı seçilmesiyle devlet başkanlığı sorunu ortadan kalkmıştır.

Meclis hükümeti sisteminin yerine kabine sistemi uygulanarak yürütme işlerinin hızlanması sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanı, ilk cumhuriyet hükumetini kurma görevini ismet Paşa'ya vermiş, Fethi (Okyar) Bey de TBMM Başkanlığına seçilmiştir.

 

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Hz. Muhammed'in vefatından sonra devlet ve hükumet işlerini yürütmek amacıyla seçilen idarecilere "halife" denilmiştir.

Halifelik siyasal anlamda, devlet başkanlığını ifade etmektedir. Halifelik makamının dini ve siyasi bir öneminin kalmadığına inanan Mustafa Kemal Paşa, Hintli Müslümanların halifeliğin korunması ve güçlendirilmesi yönündeki mektupları üzerine harekete geçmiştir. Çünkü, Hintli Müslüman lider Ağa Han ve Emir Ali'nin tutumları İngilizlerin siyasal bir manevrası idi. İngiltere halifelik yoluyla Türkiye'nin iç işlerine müdahale edilmesine ortam hazırlamaya çalışıyordu. Mustafa Kemal Paşa, bu sorunu komutanlar, başbakan ve genelkurmay başkanıyla görüşerek halifeliğin kaldırılması konusunda anlaşmış ve TBMM, 3 Mart 1924'te halifeliği kaldırmıştır.

Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları

Cumhuriyet rejimi tam anlamıyla gerçekleşmiş, çağdaşlaşmanın önündeki en büyük engel kaldırılmıştır. Eski rejime dönüş yolları tıkanmıştır.

Yeni Türk Devleti'nin ümmetçi bir anlayışı benimsemediği, İslam dünyasında birliği sağlama gibi bir iddiasının bulunmadığı açıkça ortaya çıkmıştır.

Türkiye'nin dış politikası olumlu yönde etkilenmiştir. Sömürgelerinde çok sayıda Müslüman bulunan İngiltere, Fransa ve İtalya Türkiye'nin halifeliğin gücünden yararlanarak halkı kışkırtacağına inanıyordu. Bu nedenle Türkiye'ye karşı çekingen davranan devletlerin şüpheleri halifeliğin kaldırılmasıyla sona ermiş ve Türkiye ile karşılıklı güvene dayanan ilişkiler kurmuşlardır.

Laikliğe geçişin en önemli aşaması gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'de inkılaplar için elverişli bir ortam hazırlanmıştır. Nitekim halifeliğin kaldırılmasından sonra inkılaplarda belirgin bir hızlanma olmuştur.Ortalama (0 Oy)

Yorum Yaz

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar