Siyasi Hak ve Ödevler Nelerdir?

Siyasi Hak ve Ödevler Nelerdir?

Siyasi Hak ve Ödevler Nelerdir?

Siyasi Hak ve Ödevler Nelerdir? 2020 KPSS'ye hazırlananlar için Siyasi Hak ve Ödevler hakkında bilgiler şöyledir.

Siyasi Hak ve Ödevler

 • Türk vatandaşlığı
 • Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları
 • Siyasi partilerle ilgili hükümler
  • Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma
  • Siyasi partilerin uyacakları esaslar 
 • Kamu hizmetlerine girme hakkı
  • Hizmete girme
  • Mal bildirimi  
 • Vatan hizmeti
 • Vergi ödevi
 • Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı

Bu ülkenin vatandaşı olduğumuzun ispat belgeleri;

 • Nüfus Cüzdanı 
 • Pasaport 
 • Pasevan - Sınır Komşularına girmekte kullanılan belge

Kamu hizmetine giren memur statüsündeki bireyler 5 yılda bir mal bildiriminde bulunur. Yani mal edindikçe ve borç verdikçe bildirim yapılmalıdır. 

Seçme Hakkına Sahip Kişiler

1. “On sekiz  (18)  yaşını dolduran”  her  “Türk vatandaşı” seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir.

2. Seçme ve seçilme hakkı sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınmıştır.

3. Yabancılar Türkiye de ikamet etseler dahi seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar.

Seçimlerde oy kullanamayacak ve halkoylamasına katılamayacak kişiler

 • Silahaltında bulunan er ve erbaşlar.
 • Askerî öğrenciler.
 • Taksirli  suçlardan  hüküm  giyenler  hariç  ceza  infaz kurumlarında bulunan hükümlüler.
 • Kısıtlılar. (Sezgin olmayanlar)

Not: Ceza infaz kurumlarında bulunan; Taksirli suçlardan hüküm giyenler, ve tutuklular oy kullanabilirler. 

Seçilme Hakkı

 • “Onsekiz (18) yaşını dolduran” her Türk  vatandaşı milletvekili seçilme hakkına sahiptir. (2017 Anayasa Değişikliği)
 • Cumhurbaşkanlığı için seçilme yaşı ise “kırk (40) yaşını doldurmuş” olmaktır.

Seçim Süreleri

 • Genel Seçimler  (TBMM seçimleri)  “beş  (5)  yılda”  bir yapılır. (2017 Anayasa Değişikliği)
 • Cumhurbaşkanlığı  (Devlet Başkanlığı)  seçimleri  “beş  (5) yılda” bir yapılır. (2017 Anayasa Değişikliği)
 • Yerel Seçimler (Belediye, muhtarlık vs.) “beş (5) yılda” bir yapılır.
 • Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün yapılır.

Dilekçe Hakkı

 • Vatandaşlar ve karşılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve TBMM'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 
 • Dilekçe hakkı karşılık esası gözetilmek kaydıyla yabancılara da tanınmıştır.
 • Başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

Kamu Denetçiliği Kurumu

 • TBMM Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu “idarenin işleyişiyle ilgili” şikâyetleri inceler. 
 • Kamu Baş Denetçisi TBMM tarafından gizli oyla dört (4) yıl için seçilir.

Uyarı: "Kamu Denetçiliği Kurumu"  ve  "Ekonomik ve Sosyal Konsey"  ilk kez 2010 anayasa değişikliği ile birlikte oluşturulan kurumlardır. 

Siyasi Hak ve Ödevler Online Sorular


Yorum Yaz