Aday Öğretmenlik Testleri

Aday Öğretmenlik Testleri

Aday Öğretmenlik Testleri

Soru değiştir

Aday Öğretmenlik Testleri


5580 Sayılı Kanuna göre okul kurucusu veya temsilcisi; bakanlığa, yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve öğrencilere en az ………… önce yazılı olarak bildirilmek şartıyla ve gerekçesi bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir?

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru değiştir