2020 Müdür Yardımcılığı EKYS Test Deneme

2020 Müdür Yardımcılığı EKYS Test Deneme

2020 Müdür Yardımcılığı EKYS Test Deneme

Soru değiştir

2020 Müdür Yardımcılığı EKYS Test Deneme


5. - 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

İlkokul 4, sınıf Türkçe dersinde Hasan Öğretmen seçtiği örnek olayları okuduktan sonra, öğrencilerine, olayın nedenlerini irdelemelerini, sonuca etki eden faktörleri dikkate almalarını, yorumlarını olayın nedenlerine göre yapmalarını ister, Böylece neden sonuç ilişkisi içinde bir yaklaşımın dikkate alınması gerektiğinin önemini belirtir. Bu şekildeki yaklaşımıyla öğrencilerin olayları ele almada daha isabetli davrandıklarını gözlemler ve öğrenciler de kazandıkları bu özelliklerden dolayı günlük yaşamlarında sorun çözme becerilerinin geliştiğini fark ederler.

Bu örnekte, Hasan Öğretmenin yaklaşımının çocuklarda daha çok hangi özelliğin ortaya çıkmasına yönelik olduğu söylenebilir?

Soru değiştir