Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler Nelerdir? 2020 KPSS için hazırladığımız Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler Maddeler halinde şöyledir.

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

1. Ailenin korunması ve çocuk hakları
2. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
3. Kamu yararı

 • Kıyılardan yararlanma
 • Toprak mülkiyeti
 • Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması
 • Kamulaştırma
 • Devletleştirme ve özelleştirme

4. Çalışma ve sözleşme hürriyeti
5. Çalışma ile ilgili hükümler

 • Çalışma hakkı ve ödevi
 • Çalışma şartları ve dinlenme hakkı
 • Sendika kurma hakkı
 • Sendikal faaliyet

6. Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt

 • Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı
 • Grev hakkı ve lokavt

7. Ücrette adalet sağlanması
8. Sağlık, çevre ve konut

 • Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
 • Konut hakkı

9. Gençlik ve spor

 • Gençliğin korunması
 • Sporun geliştirilmesi ve tahkim

10. Sosyal güvenlik hakları

 • Sosyal güvenlik hakkı
 • Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler
 • Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları

11. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması
12. Sanatın ve sanatçının korunması
13. Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları

Sosyal Güvenlik açısından devletin koruma altına aldıkları; 

 • Şehitlerin dul ve yetimleri
 • Engelliler
 • Kimsesiz çocukları
 • Gaziler
 • Yaşlılar
 • Sakatlar

Devletten maaş alırlar şehit ailesinden 2 kişi memur olarak istihdam edilir.

 • Ailenin korunması ve çocuk hakları (2010)
 • 2010  Değişimi - Birden fazla sendikaya üye olunabilir.
 • 2010 Değişimi - Birden fazla iş sözleşmesi yapılabilir.
 • 2010 Değişimi - Toplu sözleşme hakkı (Memurlara tanınır) Anayasa'ya eklenmiştir.

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler Online Sorular


Yorum Yaz