KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Ad)

KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Ad) sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Ad)

KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Ad)

KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Ad) - çöz

KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Ad) soruları cevapları
KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Ad)


Soru 1


Aşağıdakilerden hangsinde "sabah" sözcüğü tür yönünden diğerlerinden farklıdır?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?

Soru 3


Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlamasına yer verilmiştir?

Soru 4


"Bahar geldi, güneş toprağı kucakladı, bu sevginin meyvelerini yakında hepimiz göreceğiz." cümlesinde geçen "bu sevginin meyveleri" ad tamlamasında tamlayan bir sıfat tamlamasıdır.

Aşağıdakilerden hangisinde buna benzer bir ad tamlaması vardır?

Soru 5


Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlananı tamlayanından önce kullanılmış bir ad tamlaması vardır?

Soru 6


Aşağıdakilerin hangisinde bir zincirleme ad tamlamasına yer verilmiştir?

Soru 7


(I) Cezanın infazındaki bu gecikme, önceden görülebilirdi. (II) Nitekim, Sokrates'in düşmanlarının onun kaçmasını istediklerini düşünmek mümkündür. (III) Arkdaşları da böyle yapması için ona telkinde bulunuyorlardı. (IV) Ancak Sokrates hep reddediyordu. (V) Krito da bunlardan birisiydi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde isim tamlaması yoktur?

Soru 8


Öğretmenimiz tahtaya bir doğru daha çizdi.

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi, bu cümledeki "doğru" sözcüğüyle aynı türdendir?

Soru 9


Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ad tamlaması yoktur?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisinde fiilden türemiş bir isim vardır?

Soru 11


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim birden fazla tamlayanı vardır?


Paylaş

Etiketler: sözcük, türleri, testi, ad

Testin Enleri

Sümeyye YILMAZ
Doğru: 11
100 Puan
beyzalık
Doğru: 10
90.9 Puan
ilter
Doğru: 10
90.9 Puan
Hİlal Şahin
Doğru: 7
63.6 Puan
Demet
Doğru: 5
45.4 Puan