Sözcük Yapısı Test

Sözcük Yapısı Test

Sözcük Yapısı Test - çöz

Sözcük Yapısı Test soruları cevapları
Sözcük Yapısı Test

Sözcük Yapısı TestSoru 1


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, kökünün türü yönüyle ötekilerden farklıdır?

Soru 2


Türemiş sıfatlar, adlarla fiillerin kök ya da gövdelerine yapım ekleri getirilerek oluşturulur.

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat vardır?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin tümü yapıca basittir?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok bileşik isim kullanılmıştır?

Soru 5


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapı bakımından farklıdır?

Soru 6


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit, türemiş ve bileşik sözcük örneği vardır?

Soru 7


"aslanağzı, hanımeli, vezirparmağı" gibi bileşik sözcükler, aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle oluşmuştur?

Soru 8


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olmak" sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?

Soru 9


Türkçede bileşik eylemler, ad soylu bir sözcükle yardımcı eylemlerden oluşan öğelerdir.

Bu tanımın dışında kalan bileşik eylem, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

Soru 10


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik isim kullanılmamıştır?

Soru 11


Türemiş sıfatlar, isimierin ya da fiillerin kök veya gövdelerine yapım eklerinin getirilmesiyle yapılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım görülmektedir?

Soru 12


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem basit hem türemiş hem bileşik sözcüğe örnek gösterilebilir?

Soru 13


Aşağıdaki cümlelerde geçen bileşik isimlerden hangisi farklı bir yolla yapılmıştır?

Soru 14


Kimi sıfat tamlamalarma "-lı, -li" eki getirilerek yeni bir sıfat oluşturulur. Bunlara sıfat grubu (bileşik sıfat) denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım görülmektedir?

Paylaş

Sözcük Yapısı Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

yiğithan
Doğru: 14
100 Puan
mehmet omaç
Doğru: 13
92.8 Puan
nursami
Doğru: 13
92.8 Puan
stajyer kov
Doğru: 12
85.7 Puan
dilarayilma
Doğru: 12
85.7 Puan