Sözcük Yapısı Test II

Sözcük Yapısı Test II

Sözcük Yapısı Test II - çöz

Sözcük Yapısı Test II soruları cevapları
Sözcük Yapısı Test II

Sözcük Yapısı Test IISoru 1


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapı bakımından farklıdır?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcük kullanılmamıştır?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bileşik fiildir?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki bileşik sözcük, türemiş sözcüklerin birleşmesi yoluyla oluşmuştur?

Soru 5


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-cık, -cik" ekiyle türemiş sözcük, küçültme anlamından sıyrılarak somut bir varlığa ad olmuştur?

Soru 6


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-lık," (-lik, -luk, -lük) ekiyle türetilmiş sözcük yer bildirmektedir?

Soru 7


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki türemiş bir sözcüğe eklenmiştir?

Soru 8


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcüğe örnek gösterilemez?

Soru 9


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapı bakımından ötekilerden farklıdır?

Soru 10


Aşağıdaki ikilemelerden hangisini oluşturan sözcükler türemiştir?

Soru 11


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki sözcüklerin tümü basit yapıtıdır?

Soru 12


Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan

Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan

Asya'nın titreterek bağrı yanık toprağını

Geliyor, baktım, uzaktan sökülen bir kağnı

Bu dizelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 13


Kimi bileşik sözcükler belirtisiz isim tamlaması durumundaki sözlerin kaynaşması yoluyla oluşabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde bunu örneklendiren bir bileşik sözcük vardır?

Soru 14


"Ağaçkakan, dalgakıran, oyunbozan" gibi sözcükler aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle oluşmuştur?

Paylaş

Testin Enleri

mehmet omaç
Doğru: 13
92.8 Puan
nursami
Doğru: 13
92.8 Puan
gül ozturk
Doğru: 12
85.7 Puan
betyl
Doğru: 12
85.7 Puan
minnet
Doğru: 12
85.7 Puan