Sözcükte Anlam Test II

Sözcükte Anlam Test II çöz. KPSS Türkçe Testleri kategorisi Sözcükte Anlam Test II çöz.Sözcükte Anlam Test II çöz. KPSS Türkçe Testleri kategorisi Sözcükte Anlam Test II çöz. Sözcükte Anlam Test II online çöz

Sözcükte Anlam Test II Çöz

Sözcükte Anlam Test II çöz. KPSS Türkçe Testleri kategorisi Sözcükte Anlam Test II çöz. Sözcükte Anlam Test II çöz

Online Sözcükte Anlam Test II Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi ad aktarmasına örnek gösterilemez?

Soru 3


“Kalkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geçerliliğini yitirmek” anlamında kullanılmıştır?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangileri tek başlarına kullanılamaz?

Soru 5


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması vardır?

Soru 6


“Büyük çıkar sağlanan yerden ufak tefek özveriler esirgenmemelidir.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde tabiat olaylarıyla ilgili bir özellik verilmiştir?

Soru 8


Akla fazla yaslanmak, içeriği düşüncelerle donatmak şiiri kurutabilir.

Bu cümledeki “kurutabilir” sözcüğünün anlamı, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

Soru 9


Aşağıdakilerin hangisindeki “ilerlemek” sözcüğü “Hava kararmadan köye varabilmek için hızlı adımlarla ilerledik.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 10


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan kurulmuş bir ikileme belirteç görevindedir?

Soru 11


"Gereken şartları taşımayan kişi amacına ulaşamaz.” anlamına gelen atasözü, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Aşağıdakilerin hangisinde abartmaya yer verilmiştir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli sözcük kullanılmıştır?

Soru 14


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

Paylaş

Etiketler: