Sözcükte Anlam Test VII


Sözcükte Anlam Test VII çöz. KPSS Türkçe Testleri kategorisi Sözcükte Anlam Test VII çöz. Sözcükte Anlam Test VII online çöz

Sözcükte Anlam Test VII çöz. KPSS Türkçe Testleri kategorisi Sözcükte Anlam Test VII çöz.Sözcükte Anlam Test VII Çöz

Sözcükte Anlam Test VII çöz. KPSS Türkçe Testleri kategorisi Sözcükte Anlam Test VII çöz. Sözcükte Anlam Test VII online çöz

Online Sözcükte Anlam Test VII Soruları çöz

Soru 1


I. Ağaçlar arasındaki ev güneş görmüyor.

II. İşin kötü bir sonuca varacağını gördü.

III. Onun gözü sadece parayı görür.

IV. Bu davranışının kendisine nelere mal olacağını gördü.

V. Uzun süre hastanede tedavi görmüş.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde "görmek" sözcüğü birbirine anlamca en yakındır?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, yansımalarla kurulmamıştır?

Soru 3


Bu sanatçının kanat çırpmaya başladığı günlerde, benim şiir kitaplarım ikinci ya da üçüncü baskıya girdiği halde nasıl olur da ondan etkilendiğimi iddia edersiniz?

Bu cümlede "kanat çırpmaya başlamak" sözüyle, sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ses" sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 5


"Somut anlamlı sözcükler, anlam genişlemesi yoluyla soyut anlam kazanabilir."

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralın bir örneği vardır?

Soru 6


Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

Soru 7


Kimi sözcükler, benzetme amacı gütmeksizin, kendi anlamları dışında başka bir sözcük yerine kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uygun bir örnek vardır?

Soru 8


Bir yapıtın dili ile yaşayabileceğini kavrayamayan yazarların romanları, dönemlerinde belki de çok parlaktır, çok sevilmiştir; ama günümüzde ışıklarından eser yoktur.

Bu cümlede geçen "ışıklarından eser yoktur" sözü yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?

Soru 9


Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisini oluşturan sözcükler tek başına kullanılamaz?

Soru 10


Yazıyı baştan sona okudum, fakat onda dişe dokunur bir şey göremedim.

Bu cümledeki altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Soru 11


Her yapıt önce içinde doğduğu zamanın, sonra da gelecek çağların gözdesi olmayı amaçlar. Dolayısıyla bir şeyler anlatsın veya anlatmasın zamanın elinden tutup yürümek ister.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Ozanımızın günlük dilin ardına düşen şiirleri diriliğini, çekiciliğini hala korumaktadır.

Bu cümlede "günlük dilin ardına düşmek" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Sözcükte Anlam Test VII ve cevapları

Paylaş

Etiketler: