2019 Müdür Yardımcılığı Sözel Akıl Yürütme Test III

2019 Müdür Yardımcılığı Sözel Akıl Yürütme Test III

2019 Müdür Yardımcılığı Sözel Akıl Yürütme Test III - çöz

2019 Müdür Yardımcılığı Sözel Akıl Yürütme Test III soruları cevapları
2019 Müdür Yardımcılığı Sözel Akıl Yürütme Test III

2019 Müdür Yardımcılığı Sözel Akıl Yürütme Test IIISoru 1


1. - 3. soruları aşağıdaki açıklamaya göre cevaplayınız.

Yaz olimpiyatlarında farklı günlerde yapılan;

Serbest stil: 100- 200 - 400 (metre)

Sırtüstü: 100 - 200 (metre)

Kurbağalama: 100- 200 (metre)

Kelebekleme : 200 (metre)

Bireysel karışık: 200-400 (metre)

müsabakalarına katılan Kemal, Levent, Metin, Nuri, Osman ve Remzi adlı sporcularla ilgili şunlar bilinmektedir:

• Her kategorideki mesafelerde bu sporculardan en az biri yarışmıştır.

• Bütün kategorilerden 200 metre mesafelerde tek bir sporcu yarışmıştır.

•100 ve 400 metre mesafelere ikişer sporcu katılmıştır.

• Levent sadece serbest stil, Remzi sadece bireysel karışık kategorisinde yarışmıştır.

• Nuri sadece 400 metre mesafelerde yarışmıştır.

• Metin ve Osman, katıldıkları tüm kategorilerde birlikte yarışmışlardır.

Tüm kategorilerin 200 metre mesafesinde yarışan sporcu hangisidir?

Soru 2


Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Soru 3


I. Kemal

II. Remzi

III. Osman

Bu sporculardan hangileri bireysel karışık kategorisinde yarışmıştır?

Soru 4


4. - 6. soruları aşağıdaki açıklamaya göre cevaplayınız.

Yan yana üç sandalyede oturan üç kadının soyadları Uzun, Esmer ve Genç'tir. Bu kadınlarla ilgili şunlar bilinmektedir.

• Biri uzun boylu, biri esmer ve biri de genç olan bu bayanların hiçbiri kendi soyadıyla aynı özelliğe sahip değildir.

• Soyadı uzun olan ortada oturmakta ve avukat olarak çalışmaktadır.

• Soyadı Genç olan mimardır, diğeri ise doktordur.

• Yaşı en genç olan ortada oturan değildir.

Soyadı Genç olan için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 5


Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Soru 6


Mesleği doktorluk olan için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Soru 7


7. - 10. soruları aşağıdaki açıklamaya göre cevaplayınız.

Bir banka tarafından yapılan işe giriş sınavına başvuran Ahmet, Burak, Ceren, Duygu, Emre, Feyza, Gamze, Hakan ve Koray adlı adaylara Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve Mülakat sınavı uygulanmıştır. Mülakat sonunda başarılı olanlar işe yerleştirilmiştir. Bu adayların sınav sonuçlarıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

• Genel Yetenek sınavında barajı geçen 6 kişi Alan Bilgisi sınavına alınmıştır ve Alan Bilgisi sınavında başarılı olan 5 kişi Mülakata girmeye hak kazanmıştır.

• Genel Yetenek Sınavında barajı geçemeyenlerin 2'si erkek, 1'i bayandır.

• Mülakat sınavına katılanlardan biri Hakan'dır.

• Duygu ve Feyza Alan Bilgisi sınavında aynı puanı almışlardır.

• Ahmet 1 sınava, Burak 2 sınava girmiştir.

• İşe alınan 2 kişiden biri Ceren'dir.

Genel Yetenek sınavında elendikleri kesin olanlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Soru 8


I. Burak

II. Duygu

III. Emre

IV. Feyza

Yukarıda isimleri verilen adaylardan hangilerinin Mülakat sınavına girdikleri kesin olarak bilinmektedir?

Soru 9


Koray'ın Mülakat sınavına girdiği bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Soru 10


İşe yerleştirilen diğer kişinin Emre olduğu bilinirse aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlış verilmiştir?

Paylaş

2019 Müdür Yardımcılığı Sözel Akıl Yürütme Test III sorularını online çözebilirsiniz.