Şubat 2019 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular

Şubat 2019 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular

Şubat 2019 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular - çöz

Şubat 2019 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular soruları cevapları
Şubat 2019 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular

Şubat 2019 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek SorularSoru 1


Evrendeki hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkmaz. Her varlık, birbiriyle uyum içinde ve büyük bir bütünün parçası olarak hareket eder. Örneğin bazı canlılar oksijen tüketip karbondioksit açığa çıkarır, bitkiler ise besin üretmek için karbondioksit tüketip oksijen üretir.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

Soru 2


Yalnızca Allah rızasını gözeterek, karşılık beklemeksizin bir kişinin yapmış olduğu her türlü maddi veya manevi iyiliğe sadaka denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka kapsamında değerlendirilemez?

Soru 3


Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama ve Rabb’inin nimetini minnet ve şükranla an. (Duhâ suresi, 9-11. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

Soru 4


Semih Bey’in 100 gr altını bulunmaktadır. Bu malın zekâtını, ihtiyaç sahibi komşusuna 1/50 (% 2) oranında vermiştir.

Buna göre Semih Bey, zekât ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapmıştır?

Soru 5


I. Akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurulması

II. Yardımlaşma ve dayanışma içinde olunması

III. İnsanlar arasında adalet ve barışın tesis edilmesi

IV. Evrenin işleyişinin incelenip bundan sonuçlar çıkarılması

Numaralanmış ifadelerden hangileri dinin toplumla ilgili tavsiyeleri kapsamında değerlendirilir?

Paylaş

Şubat 2019 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

umutlcan
Doğru: 5
100 Puan
egeren
Doğru: 4
80 Puan
hamza hesha
Doğru: 4
80 Puan