Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test Sunuş yoluyla öğretimde öğretmenin temel görevi nedir?

Soru

Sunuş yoluyla öğretimde öğretmenin temel görevi nedir?

A) Öğrenciyi yönlendirmek ve cevabı ona buldurmaktır.

B) İlke ve genellemeleri aktarmaktır.

C) Öğrencinin öğrenme merakını arttırmaktır.

D) Tümevarımcı bir anlayışı benimsemektir.

E) Problemi öğrencilere çözdürmektir.


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Sunuş yoluyla öğretimde öğretmenin temel görevi nedir?

Sunuş yoluyla öğretimde öğretmenin temel görevi nedir? Sunuş yoluyla öğretimde öğretmenin temel görevi nedir?