Tam Öğrenme Konu Anlatımı - Bloom

Tam Öğrenme Konu Anlatımı - Bloom

Tam öğrenme – B. Bloom (Bilişsel Öğrenim Kuramı)✦ Sınıftaki öğrenci seviyeleri normal dağılım gösterir. Her öğrenciye göre uyum sağlanırsa tam öğrenme olur.✦ Üniteler düzenlenir ve üniteler öğrenilmeden geçilmez.✦ Hazır bulunuş ve uygun zaman tanınırsa her öğrenci başarılı olabilir.✦&nb
Tam Öğrenme Konu Anlatımı - Bloom hakkında değerlendirme yaptık. Tam Öğrenme Konu Anlatımı - Bloom için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz Tam Öğrenme Konu Anlatımı - Bloom
Tam öğrenme – B. Bloom (Bilişsel Öğrenim Kuramı)
 •   Sınıftaki öğrenci seviyeleri normal dağılım gösterir. Her öğrenciye göre uyum sağlanırsa tam öğrenme olur.
 •   Üniteler düzenlenir ve üniteler öğrenilmeden geçilmez.
 •   Hazır bulunuş ve uygun zaman tanınırsa her öğrenci başarılı olabilir.
 •   Okullar öğrencilerin değişmeyen özellikleri üzerinden değil, değişebilir.
 •   özelliklerini düzenleyerek eğitim vermelidir.
 •   İpucu, pekiştirme, katılım, dönüt ve düzeltme vardır.
 •   Tam öğrenme standardına ulaşamayan öğrenciye ek ders yapılır.
 •   Not verme yoktur.
Tam öğrenme modelinin değişkenleri
 •   Öğrenci nitelikleri (Giriş davranışları)
 •   Akademik özgüven (benlik): Öğrenme süresince başarılı olunacağına dair inanç.
 •   Sözel-İşlemsel yetenek
 •   Derse yönelik tutumlar
 •   Bilgi ve beceriler
Öğretim hizmetinin niteliği
 • ✦ İpuçları: Sözel, görsel, yaşantılara dayalı | davranış kuralı oluşturma ve uygulama
 • ✦ Öğrenci katılımı
 • ✦ Disiplin için: Sorunun kaynağını belirleme sorumluluk verme.
 • ✦ Pekiştirme
 • ✦ Dönüt ve düzeltme (geri bildirim)
  • 1- Yönlendirici,
  • 2- Güdüleyici,
  • 3- Pekiştirici.


Örnek Soru

 Aşağıdakilerden hangisi tam öğrenme modeline göre öğretim hizmetinin niteliğini belirleyen etkenlerden birisi değildir ?

A)    İpuçları,

B)    Öğrenci katılımı,

C)    Disiplin önlemleri,

D)    Pekiştirme,

E)    Dönüt-Düzeltme

Doğru Cevap: C


Örnek Soru - 2

Tam öğrenme uygulamalarında öğrenciler arasındaki öğrenme hızı ve öğrenme düzeyi farklılıklarını azaltmak için eksiklikleri tamamlayıcı öğrenme etkinliklerine yer verilmesi önerilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür tamamlayıcı öğrenmeler için önerilen yöntemler arasında yer almaz ?

A)    Öğretmen veya özel öğretici tarafından birebir öğretim,

B)    Ek süre içinde öncekinden farklı bir yöntemle yapılan öğretim,

C)    Dersle ilgili farklı kaynaklardan öğrenmeye yöneltme,

D)    Dersteki öğretim girişimini bir daha tekrarlama,

E)    Gruplar içinde eksikliklerin gözden geçirilmesi yoluyla birbirinden öğrenme

Doğru Cevap: DOrtalama 5.0 (1 Oy)

Yorum Yaz

Tam Öğrenme Konu Anlatımı - Bloom

Tam Öğrenme Konu Anlatımı - Bloom
Tam Öğrenme Konu Anlatımı - Bloom