Tam Öğrenme Modeli

Tam Öğrenme Modeli

Tam Öğrenme Modeli

Tam öğrenme modeline göre bir sınıftaki öğrencilerin başarılı olmaları, onların hazırbulunuşluk düzeylerine uygun olan öğretim hizmetinin sağlanmasına ve onlara ihtiyaçları kadar zaman tanınmasına bağlıdır. Bu gerçekleştiğinde öğretim hedefleri doğrultusundaki öğrenme düzeyleri birbirine yaklaşır ve sınıftaki tüm öğrenciler başarılı olabilir. Konuların küçük birimlere ayrılarak aşamalı bir öğretim söz konusudur. Yani bir birim öğrenme gerçekleşmeden bir diğerine geçilemez. Gruba eksik kalan ve öğrenilmeyen konularla ilgili ek öğretim yapılır. Bloom tam öğrenmeyi, öğrenme için gerekli şartlar sağlandığında başarıyı normal dağılım gösteren bir süreç olarak modellemiştir. Bu modelde alt limit % 70'tir.

Tam öğrenme modeli, bir kişinin öğrenebildiği tüm bilgileri herkesin öğrenebileceğini savunan yaklaşımdır. Bu modele göre yeni öğrenmeler için gerekli olan bilişsel ve duyuşsal giriş davranışları sağlanır, kaliteli bir öğretim hizmeti sunulur ve öğrenme eksiklikleri süreçte belirlenip giderilmesi için ek öğretim hizmetleri verilirse sınıftaki tüm öğrencilerin ilgili konuyu öğrenebileceği vurgulanır.

Tam öğrenme modeline göre, öğrencilere sunulacak öğretim hizmetinin nitelikli olabilmesi için öğrenci niteliklerinin yürütülecek öğrenme yaşantıları düzeneğine girmeden önce saptanması ve bu bilgi düzeyine uygun öğretim sunulması gerekir. Bu doğrultuda tam öğrenme modelini kullanan öğretmenlerin sürecin başında öncelikli olarak öğrencilerin ön koşul bilgi eksikliklerini tespit edip bunları gidermeye yönelik bir öğretim hizmeti sunması gerekir.

 • Sınıftaki öğrenci seviyeleri normal dağılım gösterir. Her öğrenciye göre uyum sağlanırsa tam öğrenme olur.

 • Üniteler düzenlenir ve üniteler öğrenilmeden geçilmez.

 • Hazır bulunuş ve uygun zaman tanınırsa her öğrenci başarılı olabilir.

 • Okullar öğrencilerin değişmeyen özellikleri üzerinden değil, değişebilir özelliklerini düzenleyerek eğitim vermelidir.

 • İpucu, pekiştirme, katılım, dönüt ve düzeltme vardır.

 • Tam öğrenme standardına ulaşamayan öğrenciye ek ders yapılır.

 • Not verme yoktur.

Tam Öğrenme Modelinin Değişkenleri

 • Öğrenci nitelikleri (Giriş davranışları)

 • Akademik özgüven (benlik): Öğrenme süresince başarılı olunacağına dair inanç.

 • Sözel-İşlemsel yetenek

 • Derse yönelik tutumlar

 • Bilgi ve beceriler

Tam Öğrenme Modeli Öğretim Hizmetinin Niteliği

 • İpuçları: Sözel, görsel, yaşantılara dayalı | davranış kuralı oluşturma ve uygulama

 • Öğrenci katılımı

 • Disiplin için: Sorunun kaynağını belirleme sorumluluk verme.

 • Pekiştirme

 • Dönüt ve düzeltme (geri bildirim)

  • 1- Yönlendirici,

  • 2- Güdüleyici,

  • 3- Pekiştirici.

Tam Öğrenme Modeki KPSS Çıkmış Soru

Aşağıdakilerden hangisi tam öğrenme modeline göre öğretim hizmetinin niteliğini belirleyen etkenlerden birisi değildir?

A) İpuçları,

B) Öğrenci katılımı,

C) Disiplin önlemleri,

D) Pekiştirme,

E) Dönüt-Düzeltme

Doğru Cevap: C

Tam Öğrenme Modeki KPSS Çıkmış Soru 2

Tam öğrenme uygulamalarında öğrenciler arasındaki öğrenme hızı ve öğrenme düzeyi farklılıklarını azaltmak için eksiklikleri tamamlayıcı öğrenme etkinliklerine yer verilmesi önerilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür tamamlayıcı öğrenmeler için önerilen yöntemler arasında yer almaz?

A) Öğretmen veya özel öğretici tarafından birebir öğretim,

B) Ek süre içinde öncekinden farklı bir yöntemle yapılan öğretim,

C) Dersle ilgili farklı kaynaklardan öğrenmeye yöneltme,

D) Dersteki öğretim girişimini bir daha tekrarlama,

E) Gruplar içinde eksikliklerin gözden geçirilmesi yoluyla birbirinden öğrenme

Doğru Cevap D


5.0 (1 değerlendirme)

Yorum Yaz