Tarih Bilimine Giriş Test II

Tarih Bilimine Giriş Test II

Tarih Bilimine Giriş Test II - çöz

Tarih Bilimine Giriş Test II soruları cevapları

Tarih Bilimine Giriş Test II


Soru 1


Tarih biliminde, tenkit aşamasında aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir?

Soru 2


Tarih biliminin,

I. tasnif,

II. kaynak tarama,

III. terkib

yöntemlerinin uygulanma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 3


Yücel: "Bu tarih anlayışında geçmişteki olaylardan dersler çıkararak topluma fayda sağlamak, millî birlik ve ahlaki değerleri geliştirmek amaçlanmıştır. İlk temsilcisi Tukidides'tir."

İlker: "Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da XIX. yüzyıla kadar bu tarih yazıcılığı devam etmiştir."

Yukarıdaki diyalogda bahsedilen tarih yazıcılığı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Tarih biliminde,

I. deney ve gözlem metodunun uygulanması,

II. yazılı ve yazısız kaynaklardan yararlanılması,

III. objektif değerlendirmeler yapılması

durumlarından hangilerini, "geçmişte yaşanan olayların incelenmesi" özelliği engellemiştir?

Soru 5


Miladi takvimde, MS tarihlerde sayı küçüldükçe, MÖ tarihlerde sayı büyüdükçe günümüzden uzaklaşılır.

Buna göre aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze daha uzaktır?

Soru 6


I. Epigrafi – Çevre bilimi

II. Filoloji – Dil bilimi

III. Heraldik – Arma bilimi

IV. Antropoloji – Irk bilimi

V. Etnoğrafya – Kültür bilimi

Yukarıdakilerden hangisinin karşısındaki açıklama yanlış verilmiştir?

Soru 7


Tarih öncesi çağların aydınlatılmasında,

I. Arkeoloji,

II. Antropoloji,

III. Epigrafi

yardımcı bilim dallarının hangilerinden yararlanıldığı savunulabilir?

Soru 8


Tarihi olayların zamanının belirlenmesinde, sıralanmasında ve olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulmasında yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


• En ilkel tarih yazma tarzıdır.

• Bu tarih anlayışında anlatılan olaylar yorum yapılmadan verilir.

• Öncüsü Heredot'tur.

Yukarıdaki özellikleri verilen tarih yazıcılığı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Türklerin kullandığı,

I. Hicri,

II. Rumi,

III. On İki Hayvanlı

takvimlerinden hangilerinin ekonomik amaçlı oluşturulduğu savunulabilir?

Soru 11


Tarihi kaynaklar bilgi veren kaynağın ve malzemenin cinsine göre çeşitli gruplara ayrılır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin yazılı kaynaklardan biri olduğu söylenemez?

Soru 12


I. Toplumsal olayları inceler.

II. Devletler arası ilişkileri inceler.

III. Toplumların ekonomik etkinliklerini inceler.

Yukarıdaki tanımların ilgili olduğu tarih türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 13


Tarihi araştırmalarda yeni bilgilerin bulunması eski bilgileri değiştirebilmektedir.

Bu durumun tarih biliminde,

I. mutlak doğrulara sahip olma,

II. dinamik olma,

III. objektif olma

özelliklerinden hangilerine sahip olunmasını engellediği savunulabilir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi On İki Hayvanlı Türk Takvimi'nin özelliklerinden biri değildir?

Soru 15


Tarih araştırmalarında,

I. birden fazla kaynaktan yararlanılması,

II. olayların, yaşandığı dönemin şartlarına göre değerlendirilmesi,

III. daha çok sözlü kaynakların kullanılması

durumlarından hangilerinin objektifliği artırdığı savunulabilir?

Soru 16


Tarihi olaylarla ilgili zamanın belirtilmesinin,

I. olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulması,

II. objektifliğin sağlanması,

III. tarihe bilimsel özellik kazandırılması

durumlarından hangilerini sağladığı savunulabilir?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisinde oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisinde zaman, mekân ve konuya göre doğru bir sınıflandırma yapılmıştır?

Paylaş

Etiketler:
Tarih Bilimine Giriş Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

sudd16
Doğru: 18
100 Puan
kdry sngr
Doğru: 18
100 Puan
hirenur sud
Doğru: 17
94.4 Puan
burak9099
Doğru: 17
94.4 Puan
nisa44
Doğru: 17
94.4 Puan