Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 4

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 4

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 4 - çöz

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 4 soruları cevapları

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 4


Soru 1


İlk düzenli ordu olan yaya ve müsellem ordusu aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi tarafından kurulmuştur?

Soru 2


I. Vakıf arazi

II. Ocaklık arazi

III. Mukataa arazi

Yukarıdaki arazilerden hangilerinin geliri doğrudan Osmanlı hazinesine aktarılmaktaydı?

Soru 3


I. İltizam sistemi

II. Devşirme sistemi

III. Timar sistemi

Osmanlı Devleti yukarıdakilerden hangileriyle asker ihtiyacını karşılamıştır?

Soru 4


I. Sancak

Il. Mültezim

III. Ocaklık

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin yönetim birimleri arasında yer almaktadır?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nde kapıkulu ordusuna padişah tarafından verilen bahşiş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


I. Ordunun en kalabalık birimidir.

Il. Barış zamanında lstanbul'un güvenliğini sağlar.

III . Dirlik sahiplerinin beslediği askerlerden oluşur.

Yukarıdakilerden hangileri eyalet ordusunun özellikleri arasında yer almamaktadır?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki loncaların görevleri arasında yer almamaktadır?

Soru 8


I. Padişah fermanları

II. Kanunnameler

III. Fetvalar

Yukarıdakilerden hangileri örfi hukuk içerisinde yer almaktadır?

Soru 9


"Kaime" adı verilen kağıt para ilk kez aşağıdakilerden hangisi döneminde bastırılmıştır?

Soru 10


Osmanlı Devleti'nde;

I. ekberiyet sisteminin uygulanması,

Il. kardeş katlinin yasallaştırılması,

III. Divana sadrazamların başkanlık yapması

gelişmelerinden hangileri taht kavgalarını önlemeye yöneliktir?

Soru 11


Osmanlı taşra teşkilatında en önemli idari görevli aşagıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Osmanlı Devleti'nde toprağın büyük bir kısmının devlete ait olmasının aşağıdakilerden hangisini engelledigi söylenebilir?

Soru 13


Osmanlı Devleti'nde Divanıhümayunda,

I. subaşı,

II. kazasker,

III. kadı,

IV. nişancı,

görevlilerinden hangilerinin bulunduğu söylenebilir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin en ünlü tarihçilerinden biridir?

Paylaş

Etiketler:
Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 4 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

hüseyin kın
Doğru: 14
100 Puan
yağız karah
Doğru: 14
100 Puan
ceyhan
Doğru: 14
100 Puan
muratyldrm
Doğru: 14
100 Puan
tzubasha!
Doğru: 14
100 Puan