KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 4

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 4

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 4 - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 4 soruları cevapları

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 4


Soru 1


Kanunuesasi'nin ilanından sonra Osmanlı Devleti'nde azınlıkların Mebusan Meclisi'nde temsil edilmesi;

I. bağımsızlık hareketlerinin önlenmek istendiği,

II. yenilik hareketlerinin başarısızı ıkla sonuçlandığı,

III. ıslahatların askeri alanda yoğunlaştığı

düşüncelerinden hangilerini doğrular niteliktedir?

Soru 2


I. Topkapı

II. ishak Paşa

III. Beylerbeyi

IV. Çırağan

Yukarıda saraylardan hangileri XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yönetildiği yerler arasındadır?

Soru 3


19. yüzyılda ulusal sınırlar içinde ulusal devletler kurma düşüncesinin gelişmesine ve bağımsızlık savaşlarının yaşanmasına yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


XIX. yüzyılda Rusya'nın panislavist politikası,

I. Osmanlı,

Il. Avusturya - Macaristan,

III. Almanya

imparatorluklarından hangilerinin parçalanma sürecini hızlandırmıştır?

Soru 5


Aşağıdakileren hangisi 19. yüzyıl ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?

Soru 6


İibdat döneminde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devletinde ulusal sermayenin güçlenmesine yöneliktir?

Soru 7


I. ikiliklerin yaşanmasına neden olması

Il. Halk hareketleri sonucunda gerçekleşmesi

III. Osmanlı Devleti'nin parçalanmasının önlenmek istenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda yapılan ıslahatların özellikleri arasında yer almaz?

Soru 8


Aşağıdaki yerlerden hangisinin kaybedilmesinde milliyetçilik akımının etkisi yoktur?

Soru 9


I. Azınlıkları yönetime katarak ülkenin parçalanmasını önlemek

Il. Avrupa'daki bilimsel ve teknik gelişmelerden yararlanmak

III. Veraset sistemini düzenli hale getirmek

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde anayasal düzene geçilmesinin nedenleri arasında yer almaz?

Soru 10


Il. Mahmut Devri'nde;

I. ayanlıkların kaldırılması,

II. müsadere sistemine son verilmesi,

III. memurlara yönelik kılık kıyafet düzenlemesine gidilmesi

uygulamalarından hangilerinin amacı yerel güçlerin oluşmasını engellemektedir?

Soru 11


I. İkinci (Genç) Osman'ın tahttan indirilmesi

Il. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması

III. 31 mart Ayaklanması'nın bastırılması

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde yenilik taraftarlarının güç kazandığını gösterir?

Soru 12


lslahat Fermanı'yla;

I. işkence, dayak ve angarya,

Il. müsadere usulü,

III. azınlıkların devlet memuru olabilmesi

uygulamalarından hangileri yasaklanmıştır?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 4 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

halil i̇brah
Doğru: 12
100 Puan
bahadır elm
Doğru: 12
100 Puan
hasan uğur
Doğru: 11
91.6 Puan
yakup ekici
Doğru: 11
91.6 Puan
nurdan çiçe
Doğru: 11
91.6 Puan