Tartışma Çeşitleri (Kollegyum,Panel)

Tartışma Çeşitleri (Kollegyum,Panel)

Tartışma Çeşitleri (Kollegyum,Panel)

Tartışma Çeşitleri: Bir grubu (veya çoğunluğu) ilgilendiren daha önceden belirlenen bir konu hakkında farklı düşünceleri olan kişilerin konuyla ilgili görüşlerini açıklamak konuyu (veya sorunu) çözmek muhatabın zayıf yönlerini aramak amacıyla bir araya gelerek yaptıkları karşılıklı konuşmaya tartışma denir.

Tartışma konusu; üzerinde konuşmaya ve araştırma yapmaya değer nitelikte olmalı, kanıtlanmış konular üzerinde ısrar edilmemeli normal bir ses tonuyla konuşulmalı, saygılı olunmalı dedikodu etmekten bağırıp çağırmaktan, konu dışına çıkmaktan ve konuşanın sözünü kesmekten kaçınılmalıdır.

Tartışmadan beklenen; gerçeği aramak, gerçeğin aydınlattığı hareket yolunu seçmektir. Söz cambazlıklarının, körü körüne direnmelerin, içten pazarlıklı propagandaların, duygusal çıkmazların gerçekleri kararttığı bir yerde tartışmadan beklenen faydalar derlenemez.

Sakin konuşan soğukkanlılıkla cevap veren, söylenecek sözü olmadığı zaman susmasını bilen konuşurken kendine güvenç duyan bir kimse her çeşit konuşmada başarı gösterir.

Münazara

✦ Birer cümleyle belirtilen bir tezle, karşı, iki ekip tarafından bir değerlendirme kurulu önünde tartışılmasıdır.

✦ Sınıf içi, sınıflar arası ve okullar arası bir öğrenci etkinliği olarak münazaralar yapılmaktadır. Ekiplerde genel olarak üç veya beş konuşmacı bulunur. Bunlardan biri ekip başkanı olur.

✦ Münazarada, öne sürülen düşüncelerin doğruluğunu örneklerle, kanıtlarla, rakamlarla doğrulayacak; jüriye inandırmalıdır.

✦ Münazarada esas olan, doğruyu bulma değil, düşünceyi iyi savunmaktır.

Münazaranın kişiye sağladığı yararlar:

✦ İzleyici karşısında etkili konuşma alışkanlığı kazandırır,

✦ Düşünme gücünü geliştirir,

✦ Eleştirme gücü kazandırır,

✦ Araştırma ve incelemeye yöneltir.

Panel

✦ Herkesi ilgilendiren bir konunun, izleyiciler önünde, sohbet havası içinde tartışıldığı konuşmalardır.

✦ Panelin katılımcıları, alanında uzman kişilerdir.

✦ Katılımcı sayısı sınırlıdır. Genellikle 3-6 kişiden oluşur.

✦ Panelin amacı o konuyla ilgili karara, kesin yargılara varmaktan çok, konunun değişik anlayışlarını ortaya koymaktır.

✦ Başkan tarafından yönetilir ve panelin sonunda başkan söylenenleri özetler.

Forum

✦ Kendi başına bir tartışma türü olmaktan çok panelin son bölümü gibidir.

✦ İzleyiciler soru sorarsa panel, foruma dönüşmüş olur.

Sempozyum (Bilgi Şöleni)

✦ Bilim, sanat, tıp gibi fikir ve bilgi ağırlıklı konularda yapılan tartışma ya da bilgilendirmeye dayalı dizi konuşmalardır.

✦ Konuşmacı sayısı ve konuşma süreleri sınırlıdır.

✦ Oturumlar halinde birkaç güne yayılabilir.

✦ Sempozyumda bildiriler, araştırma sonuçları, raporlar, bilimsel veriler sunulabilir.

✦ İzleyiciler, konuşmacılara soru sorabilir.

Kollegyum (Uzman Daveti)

✦ İşlenen dersin tekrarı, bilgilerin pekiştirilmesi, derse katılımın ve uzman görüşü alma amacıyla sınıfta oluşturulan öğrenci ve uzman gruplarının konuyu paylaşmaları daha sonra dinleyicilerin sorularını cevapladıkları tekniktir.

Zıt Panel

✦ İşlenen dersin tekrarı, bilgilerin pekiştirilmesi, kontrolü, öğrencilerin derse katılımını sağlama amacıyla sınıfın tamamının soru ve cevap gruplarına ayrılarak uygulanan tartışma tekniğidir.

Çalıştay (Düşünme Atölyesi-Workshop)

✦ Belirlenen konu ile ilgili alanında uzman kişilerin bir araya gelip fikir alışverişini, beyin fırtınası gibi etkinliklerle yapılacakları, plan ve programları, iş listelerini oluşturdukları tekniktir.

✦ Teorik ile pratik arasında bağ kurar.

Görüş Geliştirme

✦ Öğrencilerde; değer yargısı geliştirme yargısı içeren bir konunun zıt kutuplarının ve aradaki değerlendirmelerini tartışarak, hoşgörü, farklılıklara saygı, fikirsel anlamda ilerleme kanıt bulma, argümantasyon kendini ifade gibi becerilerini geliştirmek amacıyla tüm sınıfın katılımı amacıyla tüm sınıfın katılımı ile uygulanan tekniktir.

Çember Tartışma

✦ Öğrencilerin belirlenen bir konu hakkında fikirlerini almak, gerekli dönüt ve değerlendirmeler yapma amacıyla yüz yüze etkileşim sağlanarak alınan kayıtlara göre düzeltmeler yapılan tartışma tekniğidir.

Küçük Grup Tartışması

✦ Büyük grup tartışmasının uygulanamadığı durumlarda, sınıf içerisinde oluşturulan küçük grupların konuyu kendi aralarında tartıştıkları tekniktir.

✦ Zaman kullanma becerisi geliştirmek amacıyla üye sayısı kadar tartışma süresi belirlenirse vızıltı grupları oluşturulmuş olur.

Büyük Grup Tartışması

✦ Sınıftaki tüm öğrencilerin bireysel katılımının mümkün olduğu durumlarda, belirlenen bir konu yada derse yönelik yapılan tartışmalardır. Öğretmen gerekli gördüğü yerlerde dönüt ve düzeltmeler yapar.


(0 değerlendirme)

Yorum Yaz